Dorobek naukowy (biologia)

Przez jakiś okres czasu zajmowałem się pracą naukową. Potem zrezygnowałem z tej pracy i wcale tego nie żałuję. Sadzę, że warto opublikować niektóre informacje. Jeśli będziesz oceniał ten dorobek – weź pod uwagę czasy w których była ona wykonywana.

Artykuły biologiczne opublikowane

Sekcja zawiera artykuły naukowe, popularnonaukowe, referaty i recenzje książek.

 1. A01. Piechota M., Piechota J., 1980, Odporność zbóż na mszyce. Ochrona Roślin, 5: 7 – 8
 2. A02. Piechota M., Piechota J., 1980. Szkodliwość mszycy zbożowej (Sitobion Avenae F). Ochrona Roślin, 8: 9-10
 3. A03. Piechota J., 1981. (T. Jermy (Ed.), 1976. The host-plant in relation to insect beahviour and reproduction. Academiai, Kiadó, Budapest, 32 ss.). Wiadomości |Entomologiczne, II, 3-4: 147-148
 4. A04. Piechota J., 1981. (G. E. Russell, 1978. Plant breeding for pest and diseases resistance. Buttrworths, London, 486 ss.). Wiadomości Entomologiczne, II, 3-4:148-149
 5. A05. Piechota J., 1981. Miejsce odporności roślin na owady w systemie integrowanego zwalczania. Ochrona Roślin,11-12:3-5
 6. A06. Piechota J., 1982. Odporność roślin na owady. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja odporności. Wiadomości Entomologiczne, 3,1-2:1-11
 7. A07. Piechota J., 1982. (E. G. Mathews, 1976. Insect Ecology. Queensland University Press, Quensland, 226 ss.). Wiadomości Entomologiczne, 3,1-2:87-88
 8. A08. Piechota J., 1982. (M. K. Harris (Ed.), 1979. Biology and breeding for resistance to arthropods and pathpgens in agrucultural palnts. Texas Univ. Press, Austin, 605 ss.). Wiadomości Entomologiczne, 3,1-2:88-89
 9. A09. Piechota J., 1983. Ideotyp rośliny pszeicy a odporność na mszyce. Postępy Nauk Rolniczych, 1983,1:45-56
 10. A10. Piechota J., Walters K., 1983. Factors determining the colonization of plants by cereal aphids. 3rd Ecological Symposium, 22-26 Aug 1983, Lund, Sweden, 58-59
 11. A11. Piechota J., Piechota M., 1984. Ewolucja i specjacja w warunkach doboru r i K na przykładzie układu owad – roślina żywicielska. Mat. III Symp. Ochr. Ekosyst. Leśn., Wyd. SGGW – AR, Warszawa, 89 – 98
 12. A12. Piechota J., 1984. Możliwości hodowli drzew leśnych odpornych na owady. Mat. III Symp. Ochr. Ekosyst. Leśn., Wyd. SGGW – AR, Warszawa, 235-243
 13. A13. Piechota J., Dąbrowski Z. T., 1984. Selection for resistance and biochemical bases of moderate resistance in spring wheat to aphids. Annual Plant Resistance to Insects Newsletter, 10 (6): 72
 14. A14. Piechota J., Niraz S., Dąbrowski Z. T. D., 1985. Fitotoksyczność Galecronu 50 C dla ogórków. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, s. Rolnictwo, 5: 9-26
 15. A15. Piechota J., Łempicka J., 1985. Zróżnicowanie populacji mszycy zbożowej Sitobion avenae (Fabr.) na biotypy. Wiadomości Entomologiczne, 6, 1-2:70-71
 16. A16. Piechota J., 1985. Wybór rośliny żywicielskiej przez mszycę zbożową. Wiadomości Entomologiczne, 6, 1-2:75
 17. A17. Piechota J., Piechota M., 1986. Evolution and speciation under conditions r and K selection on the example of the insect – host plant system.. Mat. II Symp. Ochr. Ekosyst. Leśn. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, II: 87-96
 18. A18. Piechota J., 1986. The possibility of breeding forest trees resistant to insects. Mat. III Symp. Ochrony Ekosyst. Leśn. Wyd. SGGW-AR, Warszawa, II:223-230
 19. A19. Piechota J., 1986. Preferencje biotypów mszyc zbożowych. Streszcz. Refer. Symp. “Aphidodea Siedlce ’86”. Wyd. WSRP, Siedlce: 10
 20. A20. Piechota J., 1986. Wstępne obserwacje biotypów Acyrthosiphon pisum na bobie. Mat. Symp. “Entomofauna roślin motylkowych i jej wpływ na plonowanie”. Wyd. ART, Olsztyn:9-10 (streszczenie referatu nie wygłoszonego)
 21. A21. Piechota J., Piechota M., 1987. Właściwości biologiczne mszyc, a możliwość bioindykacji zmian w środowisku. Wiadomości Entomologiczne, 7:1-2:13-23
 22. A22. Piechota J., 1988. Kompleks gatunkowy mszycy trzmielinowo – burakowej Aphis fabae Scopoli. I. Założenia badawcze. Ochrona Roślin, 9:3-4
 23. A23. Piechota J., Łempicka J., Mogahed I. M., 1988. Kompleks gatunkowy mszycy trzmielinowo – burakowej Aphis fabae Scopoli. II. Podgatunki i rasy żywicielskie. Ochrona Roślin, 10:3-4
 24. A24. Piechota J., 1989. Mszyce wytwarzające spadź. Pszczelarstwo,1:8
 25. A25. Piechota J., 1989. Spadź mszyc i jej rola w środowisku. Pszczelarstwo, 2:8-9
 26. A26. Piechota J., 1989. Mszyce zagrażają parkom miejskim. Aura, 4:25-26
 27. A27. Piechota J., 1990. S02, lasy i mszyce. Aura, 1:24-25
 28. A28. Piechota J., 1990. Mszyce – bioindykatory zmian w środowisku. Aura, 2: 14 – 15
 29. A29. Piechota J., 1990. Mszyce roślin użytkowych Polski. 1. Mszyce roślin warzywniczych. Zeszyty Afidologiczne, 1: 1- 99
 30. A30. Piechota J., 1990. Materiały do znajomości mszyc (Homoptera, Aphidoidea) parków narodowych Polski. 1. Mindaridae, Thelaxidae, Phloeomyzidae i Phyllaphididae. Zeszyty Afidologiczne, 1:101-117
 31. A31. Piechota J., 1990. Opracowywanie wyników badań entomologicznych przy użyciu nieparametrycznych testów statystycznych. Zeszyty Afidologiczne, 1: 119 – 162
 32. A32. Piechota J., 1990. Mszyce roślin użytkowych Polski. 2. Mszyce zbóz i traw. Zeszyty Afidologiczne, 2: 4-103
 33. A33. Piechota M., Piechota J., 1990. Krajowe gatunki mszyc. Rodzaj Mindarus Koch, 1856. Zeszyty Afidologiczne, 2: 104-111
 34. A34. Piechota J., 1990. Lista mszyc Polski. Zeszyty Afidologiczne, 2: 112-142
 35. A35. Piechota J., 1990. One aphid species (Homoptera, Aphidoidea) new for Poland. Zeszyty Afidologiczne, 2: 143
 36. A36. Piechota J., 1991. Mindaridae, Thelaxidae, Phloeomyzidae (Homoptera, Aphidoidea) Polski. Polskie Pismo Entomologiczne, 61: 47-53
 37. A37. Piechota J., 1991. Two aphid species (Homoptera, Aphidoidea) new for Poland. Polskie Pismo Entomologiczne, 61: 183-184
 38. A38. Piechota J., 1993. Comments on SZELĘGIEWICZ’s list of aphids (Homoptera, Aphidoidea) of Poland. Polskie Pismo Entomologiczne, 62: 277 – 279

Artykuły biologiczne nie opublikowane

Praca magisterska

 • Piechota J., 1977. Fizjologiczne podstawy fitotoksyczności preparatu roztoczobójczego Galecron dla dwóch odmian ogórków (Cucumis sativa L.). Praca magisterska. Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Siedlce, 51 ss. (4 fot., 40 rys., 20 tab. )

Praca doktorska

 • Piechota J., 1981. Podatność wybranych odmian pszenicy jarej na mszycę zbożową (Sitobion avenae F.) i mszycę czeremchwo-zbożową {Rhopalosiphum padi L.). Praca doktorska. Biblioteka Wydziału Ogrodniczego SGGW-AR, Warszawa. 105 ss.(52 tab., 69 rys., aneks – 36 tabl.)

Ekspertyzy

 • Błoszyk J., Piechota J., 1989. Ekspertyza wstepna na potrzeby C.B.S. i P.B.W. “Hydroprojekt” Warszawa: “Wpływ spiętrzenia zbiornika Świnna Poręba na przekształcenia fauny w jego rejonie”. UAM W Pozaniu. Zakład Taksomomii i Ekologii Zwierząt.

Artykuły zaginione

Oryginały – maszynopisy i rysunki zostały wysłane na UAM w Poznaniu w 1990 r. w celu przygotowania, wydrukowania i oprawienia publikacji Tam “zaginęły”. Raczej nie ma żadnej nadziei na odnalezienie.

 1. Piechota J. Polskie nazewnictwo afidologiczne – przegląd w układzie systematycznym i alfabetycznym. Zeszyty Afidologiczne 3: 1 – 81
 2. Piechota J. Le nombre de chromosomes chez quelques genres choisis de pucerons de la famille Pemphigidae (Homoptera, Aphidoidea). Zeszyty Afidologiczne 3: 82 – 85.
 3. Piechota J. Statystyka nieparametryczna dla zoologów. Modele i zadania. Zeszyty Afidologiczne 3: 86-188
 4. Piechota J., Łempicka J. Le nombre de chromosomes chez quelques especes choisies de pucerons de genre Chaitophorus Koch, 1854
 5. Piechota J. Powiązania pokarmowe mszyc Polski. 1. Mszyce – rośliny. Zeszyty Afidologiczne 4: 4-60
 6. Piechota J. Le nombre de chromosomes chez quelques especes choisies de pucerons de genre Cinara Curtis
 7. Piechota J., Mogahed M. I. Stan zbadania liczby chromosomów mszyc wystepujących w Polsce. Zeszyty Afidologiczne 4: 64 – 73
 8. Piechota J. Powiązania pokarmowe mszyc Polski. 2. Rosliny – mszyce. Zeszyty Afidologiczne, 4: 74 – 142.
 9. Piechota J., Łempicka J. Le nombre de chromosomes chez quelques genre choisis de pucerons de la famille Aphididae (Homoptera, Aphidoidea). Zeszyty Afidologiczne 5: 1-3
 10. Piechota J. Komleks gatunkowy mszycy grochowej. Zeszyty Afidologiczne, 5: 4 – 12
 11. Piechota J. Suplement do Katalogu fauny Polski. 1. Mindaridae, Thelaxidae, Phloeomyzidae (Homoptera, Aphidoidea) Polski. Zeszyty Afidologiczne 5: 13 – 20
 12. Piechota J. Comments on Szeleęgiewicz’s list of aphids (Homoptera, Aphidoidea) of Poland. Zeszyty Afidologiczne 5: 21 – 23
 13. Piechota J. Two aphid species (Homoptera, Aphidoidea) new for Poland. Zeszyty Afidologiczne 5: 25.
 14. Piechota J. Wykonywanie gniecionych preparatów chromosomów mszyc. Zeszyty Afidologiczne 5: 27 – 36.
 15. Piechota J. Ewolucja i mikroewolucja mszyc. Zeszyty Afidologiczne 5: 37 – 52.
 16. Piechota J. Przegląd wspólczesnych metode zbierania, konserwowania i preparowania mszyc dla celów talksonomicznych. Zeszyty Afidologiczne, 5: 53 – 60
 17. Piechota J. Suplement do Katalogu fauny Polski. 2. Phyllaphididae (Homoptera, Aphidoidea). Zeszyty Afidologiczne 5: 61 – 98
 18. Piechota J. Mszyce jako bioindykatory zmian w środowisku. Zeszyty Afidologiczne, 5: 99 – 103
 19. Piechota J. Znaczenie mszyc w ekosystemach lesnych – głos w dyskusji. Zeszyty Afidologiczne, 5: 104 – 110
 20. Piechota J. Rasy żywicielskie mszycy trzmielinowo – buraczanej. Zeszyty Afifologiczne, 5: 111 – 117.

Raporty roczne związane z grantami

 1. Piechota J., 1983. Raport roczny w temacie MRII/7-2.2.3. “Zdolności adaptacyjne mszyc zbożowych. Bibiotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 34 ss. (46 tab., 10 ryc.)
 2. Piechota J., 1984. Raport roczny w temacie MRII/7-2.2.3. “Zdolności adaptacyjne mszyc zbożowych. Bibiotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 35 ss. (41 tab., 2 ryc.)
 3. Piechota J., 1985. Raport roczny 1985 i końcowy w temacie MRI1/7-2.2.3. “Zdolności adaptacyjne msze zbożowych”. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 22 ss. (44 tab.)
 4. Piechota J., 1986. Raport roczny w temacie CPBP 04.06.05.01.10. “Struktura taksonomiczna kompleksu gatunkowego Aphis fabae Scopoli”. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 20 ss. (14 tab.)
 5. Piechota J., 1987. Raport roczny w temacie CPBP 04.06.05.01.10. “Struktura taksonomiczna kompleksu gatunkowego Aphis fabae Scopoli”. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 2 ss. (1 ryc, 55 tab.)
 6. Piechota J., 1988. Raport roczny w temacie CPBP 04.06.05.01.02a “Mszyce roślin użytkowych Polski”. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 114 ss. (4 tab., 94 rys.)
 7. Piechota J., 1988. Raport roczny w temacie CPBP 04.06.05.01.lOa “Mikroewolucja i genetyka populacyjna mszyc atakujących rośliny uprawne (= Mechanizmy powstawania ras żywicielskich i biotypów u szkodliwych gatunków mszyc). Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 18 ss. (1 tab., 1 ryc.)
 8. Piechota J., 1988. Raport roczny w temacie CPBP 04.06.05.01.10 “Struktura taksonomiczna kompleksu gatunkowego Aphis fabae Scopoli. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 4 ss. (45 tab., 3 ryc.)
 9. Piechota J., 1989. Raport roczny w temacie CPBP. 04.06.05.01.10. “Struktura taksonomiczna kompleksu gatunkowego Aphis fabae Scopoli”. Bibliotheca aphidologica Instytutu Zoologii PAN, Warszawa, 18 ss. (6 tab., 3 ryc)

Referaty na sympozjach, seminariach i konferencjach

Częśc materiałów była publikowana i została uwzgledniona w wykazie artykułów biologicznych
opublikowanych

 1. Piechota J., Piechota M. , 1980. Wpływ terminu siewu i poziomu nawożenia na rozwój populacji mszyc na pszenicy ozimej. Symp. Sekcji Entom. Roln. PTEnt, Warszawa, 8 maja 1980.
 2. Piechota J., Piechota M. , 1980. Wybrane aspekty podatności zbóż na mszyce. XXXVII Zjazd PTEnt, Kraków, 22-24 września 1980.
 3. Piechota J., 1981. Hodowla drzew leśnych odpornych na owady. IX Symp. Sekcji Entom. Leśn., Karpacz, 12-14 października 1981.
 4. Piechota J., 1982. Koewolucja roślin i owadów. Semin. Inst. Zool. PAN, Warszawa, 17 marca 1982.
 5. Piechota J., 1982. Ewolucja i specjacja w warunkach selekcji r i K. Semin. Inst. Zool. PAN, Warszawa, 21 kwietnia 1982.
 6. Piechota J., 1982. Factors determining the colonization of plants by aphids. Cereal Aphid Meet., Norwich, 30 lipca 1982.
 7. Piechota J., 1982. Ideotype of spring wheat and resistance to aphids. Semin. Plant Breed. Inst., Cambridge, 11 sierpnia 1982.
 8. Piechota J., 1982. My research on aphids. Semin. Rothamsted Exp. Stat., Rothamsted, 29 września 1982.
 9. Piechota J., 1982. Inter- and intraspecific interactions between cereal aphids on plants of spring wheat in the field. Semin. Biol. Dep. Southampton Univ., Southampton, 25 października 1982.
 10. Piechota J., 1982. Research on cereal aphids in Poland. Semin. Entom. Dep. British Museum, London, 26 października 1982.
 11. Piechota J., 1983. Koewolucja roślin i mszyc. Zebr. Oddz. Warsz. PTEnt., Warszawa, 21 kwietnia 1983.
 12. Piechota J., Walters K., 1983. Factors determining the colonization of plants by cereal aphids. Lund, Sweden, 22-26 sierpnia 1983.
 13. Piechota J., Łempicka J., 1983. Zróżnicowanie populacji mszycy zbożowej (Sitobion avenae F.) na biotypy. XXXVIII Zjazd PTEnt, Warszawa, 26-28 września 1983.
 14. Piechota J., 1983. Wybór rośliny żywicie 1skiej przez mszyce zbożowe. XXXVIII Zjazd PTEnt, Warszawa, 26-28 września 1983.
 15. Piechota J., Łempicka J., 1983. Zróżnicowanie wybranych właściwości biologicznych mszycy zbożowej (Sitobion avenae F.). Symp. Afidol., Skierniewice, 29 września 1983.
 16. Piechota J., Łempicka J., 1983. Czynniki determinujące powstawanie morf uskrzydlonych u mszyc. Symp. Afidol., Skierniewice, 29 września 1983.
 17. Piechota J., 1983. Gradacje w świetle teorii selekcji r i K. X Symp. Sekcji Entom. Leśn. PTEnt, Złoty Potok, 10-11 października 1983.
 18. Piechota J., 1983. Heteroecja, polimorfizm i powstawanie biotypów jako wyraz zdolności adaptacyjnych mszyc. Zebr. Oddz.Warsz. PTEnt, Warszawa, 16 listopada 1983.
 19. Piechota J., Piechota M., 1984. Właściwości biologiczne mszyc a możliwość bioindykacji zmian w środowisku. XI Symp. Sekcji Entom. Leśn. PTEnt., Sulęczyno, 30 września – 2 października 1984.
 20. Piechota J., 1984. Przyczyny masowych pojawów mszyc ze szczególnym uwzględnieniem struktury genetycznej ekosystemów leśnych. XI Symp. Sekcji Entom. Leśn. PTEnt., Sulęczyno, 30 września – 2 października 1984.
 21. Piechota J., Piechota M., 1984. Ewolucja i specjacja w warunkach doboru typu r i K na przykładzie układu owad – roślina żywicielska. III Symp. Ochr. Ekosyst. Leśn., Rogów, 20-21 listopada 1984.
 22. Piechota J., 1984. Możliwości hodowli drzew leśnych odpornych na owady. III Symp. Ochr. Ekosyst. Leśn., Rogów, 20-21 listopada 1984.
 23. Piechota J., 1986. Preferencje biotypów mszyc zbożowych Symp. “Aphidodea Siedlce ’86”, Siedlce, 17-18 października 1986.
 24. Piechota J., Łempicka J., Mogahed M., 1986. Analiza biometryczna wybranych cech mszyc z podgatunku Aphis (Aphis) fabae fabae s. str. na burakach. Symp. “Aphidodea Siedlce ’86, Siedlce, 17-18 października 1986 (poster).
 25. Piechota J., 1987. Ewolucja i mikroewolucja mszyc. Semin. Inst. Zool. PAN, Warszawa, 19 marca 1987.
 26. Piechota J., 1987. Zmiany struktury populacji wybranych gatunków mszyc żerujących na sośnie i świerku pod wływem presji urbanizacyjnej.XIV Symp. Sekcji Entom. Leśn. PTEnt, Smolarnia, 1-3 października 1987
 27. Piechota J., 1988. Rasy żywicielskie mszycy trzmielinowo-burakowej. Symp. Sekcji Entom. Roln. PTEnt, Bydgoszcz, 19-20 września 1988.
 28. Piechota J., 1988. Mikroewolucja i genetyka populacyjna Aphis fabae Scopoli – założenia metodyczne i wyniki badań. Semin. Inst. Zool. PAN, Warszawa, 14 listopada 1988.
 29. Piechota J., 1988. Podgatunki, rasy żywicielskie i biotypy u mszyc. Zebr. Oddz. Bydg. PTEnt, Bydgoszcz, 17 listopada 1988.

Tłumaczenia książek

 1. Mound L. 1991. Owady. Seria: “Patrzę. Podziwiam. Poznaję.”. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, ISBN 83-213-3619-1 (ISBN 0-86318-408-1 oryg.)
 2. Whalley P. 1996. Motyle. Seria: “Patrzę. Podziwiam. Poznaję.”. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, ISBN 83-213-3640-X (ISBN 0-86318-319-0 oryg.)