Zielony Smok - logo witryny

Ułamki proste

Ułamek prosty to ułamek postaci Ułamek prosty gdzie p jest liczbą naturalną.

Ułamek właściwy jako suma ułamków prostych

Każdy ułamek właściwy można zapisać jako sumę różnych ułamków prostych.

Kroki algorytmu

Mamy ułamek właściwy Ułamek właściwy.
1) Odwracamy ułamek i otrzymujemy Ułamek właściwy.
2) Zaokrąglamy ułamek (13:5 = 2,6) w górę do najbliższej liczby całkowitej, którą jest 3 i która jest mianownikiem pierwszego ułamka prostego, czyli Ułamek właściwy.
3) Odejmujemy ten ułamek od ułamka wyjściowego
Różnica ułamków
Ponieważ otrzymany ułamek nie jest ułamkiem prostym wracamy do kroku 1).
4) Odwracamy ułamek i otrzymujemy Ułamek właściwy czyli drugi ułamek prosty Ułamek właściwy.
5) Odejmujemy Ułamek prosty. Ponieważ różnica jest ułamkiem prostym kończymy obliczenia, a otrzymany ułamek prosty jest trzecim ułamkiem, który dodajemy do wyniku.
Wynik:
Wynik obliczeń