Zielony Smok - logo witryny

JDK (Java Development Kit)

Oracle JDK
Narzędzia JDK
Narzędzia podstawowe
 1. jar – tworzenie archiwów .jar dla klas i zasobów oraz manipulowanie pojedynczymi klasami lub zasobami w archiwach
 2. java – uruchamianie aplikacji Java
 3. javac – odczytywanie klas i definicji interfejsów oraz kompilowanie ich do kodu bajtowego i plików .class
 4. javadoc – tworzenie stron HTML dokumentacji API z plików źródłowych
 5. javap – deasemblacja kodu w plikach .class
 6. javaw (Windows only) – uruchamia aplikację java bez okna konsoli
 7. jdeprscan – skanowanie plików archiwów na obecność elementów API mających status deprecated
 8. jdeps – włączanie analizatora zależności klas Java
 9. jimage – praca z plikami JIMAGE – nie ma go na wykazach narzędzi publikowanych przez Oracle
 10. jlink – asemblacja i optymalizacja zestawu modułów i ich zależności w kliencki obraz czasu wykonywania JIMAGE
 11. jmod – tworzenie plików JMOD oraz manipulowanie ich zawartością
 12. jpackage – tworzenie plików uruchomieniowych
Linia poleceń języka
 1. jshell – interaktywne wykonywanie deklaracji, poleceń i wyrażeń języka Java w pętli read-eval-print loop (REPL) (pętla odczytaj-oceń-wydrukuj)
Narzędzia i polecenia związane z bezpieczeństwem
 1. jarsigner – podpisywanie plików archiwów i weryfikacja tych podpisów
 2. keytool – zarządzanie przechowalniami (bazami danych) kluczy kryptograficznych, łańcuchami certyfikatów X.509 i certyfikatami zaufanymi
 3. kinit (Windows only) – otrzymywanie i buforowanie zezwoleń dostępu w systemie Kerberos
 4. klist (Windows only) – wyświetlanie zawartości lokalnego bufora poświadczeń oraz tablicy kluczy w systemie Kerberos
 5. ktab (Windows only) – zarządzanie nazwami zasadniczymi i kluczami serwisowymi przechowywanymi w lokalnej tablicy kluczy w systemie Kerberos
Narzędzia i polecenia RMI (Remote Method Invocation)
 1. rmiregistry – system oparte na UNIX – utworzenie i uruchomienie zdalnego rejestru obiektu na podanym porcie na bieżącym hoście
 2. serialver – generowanie serialVersionUID dla jednej lub większej liczby klas
Narzędzia i polecenia monitorowania
 1. jconsole – uruchamia konsolę graficzną do monitorowania i zarządzania aplikacjami Java
 2. jps (experimental) – listowanie instrumentowanych JVMs na systemie docelowym
 3. jstat (experimental) – monitorowanie statystyk JVM
 4. jstatd (experimental) – monitorowanie tworzenia i terminacji instrumentowanych Java HotSpot VMs
Narzędzia użytkowe dostępności
 1. jabswitch (Windows only) – umożliwia lub uniemożliwia dostęp do Java Access Bridge
 2. jaccessinspector (Windows only) – badanie informacji o obiektach w JVM, które używają Java Accessibility
 3. jaccesswalker (Windows only) – nawigacja po drzewie komponentów w JVM i prezentacja tej hierarchii w postaci drzewa
Narzędzia rozwiązywania problemów
 1. jcmd – wysyłanie żądań komend diagnostycznych do uruchomionej JVM
 2. jdb – wyszukiwanie i naprawianie pluskiew (bugs) w programach Java
 3. jhsdb – ingerencja w procesy Java lub włączanie debuggera w celu analizowania zawartości zrzutów jądra z JVM, która uległa awarii
 4. jinfo (experimental) – generowanie informacji o konfiguracji określonych procesów Java
 5. jmap (experimental) – drukowanie szczegółów podanego procesu
 6. jstack (experimental) – drukowanie zawartości stosu wątków Java dla podanych procesów
Linia poleceń skryptów
 1. jrunscript (experimental) – uruchamianie skryptowej linii poleceń wspierającej tryby interaktywny i wsadowy
Narzędzia serwerowe
 1. jwebserver – uruchamia Simple Web Server
Narzędzia specjalne
 1. jfr – parsowanie i drukowanie plików Flight Recorder – tylko w planach płatnych
Zmiany w JDK od JDK 9 (Java 9)
Java 21
 • 430: String Templates (Preview)
 • 431: Sequenced Collections
 • 439: Generational ZGC
 • 440: Record Patterns
 • 441: Pattern Matching for switch
 • 442: Foreign Function & Memory API (Third Preview)
 • 443: Unnamed Patterns and Variables (Preview)
 • 444: Virtual Threads
 • 445: Unnamed Classes and Instance Main Methods (Preview)
 • 446: Scoped Values (Preview)
 • 448: Vector API (Sixth Incubator)
 • 449: Deprecate the Windows 32-bit x86 Port for Removal
 • 451: Prepare to Disallow the Dynamic Loading of Agents
 • 452: Key Encapsulation Mechanism API
 • 453: Structured Concurrency (Preview)
Java 20
 • 429: Scoped Values (Incubator)
 • 432: Record Patterns (Second Preview)
 • 433: Pattern Matching for switch (Fourth Preview)
 • 434: Foreign Function & Memory API (Second Preview)
 • 436: Virtual Threads (Second Preview)
 • 437: Structured Concurrency (Second Incubator)
 • 438: Vector API (Fifth Incubator)
Java 19
 • 405: Record Patterns (Preview)
 • 422: Linux/RISC-V Port
 • 424: Foreign Function & Memory API (Preview)
 • 425: Virtual Threads (Preview)
 • 426: Vector API (Fourth Incubator)
 • 427: Pattern Matching for switch (Third Preview)
 • 428: Structured Concurrency (Incubator)
Java 18
 • 400: UTF-8 by Default
 • 408: Simple Web Server
 • 413: Code Snippets in Java API Documentation
 • 416: Reimplement Core Reflection with Method Handles
 • 417: Vector API (Third Incubator)
 • 418: Internet-Address Resolution SPI
 • 419: Foreign Function & Memory API (Second Incubator)
 • 420: Pattern Matching for switch (Second Preview)
 • 421: Deprecate Finalization for Removal
Java 17
 • 306: Restore Always-Strict Floating-Point Semantics
 • 356: Enhanced Pseudo-Random Number Generators
 • 382: New macOS Rendering Pipeline
 • 391: macOS/AArch64 Port
 • 398: Deprecate the Applet API for Removal
 • 403: Strongly Encapsulate JDK Internals
 • 406: Pattern Matching for switch (Preview)
 • 407: Remove RMI Activation
 • 409: Sealed Classes
 • 410: Remove the Experimental AOT and JIT Compiler
 • 411: Deprecate the Security Manager for Removal
 • 412: Foreign Function & Memory API (Incubator)
 • 414: Vector API (Second Incubator)
 • 415: Context-Specific Deserialization Filters
Java 16
 • 338: Vector API (Incubator)
 • 347: Enable C++14 Language Features
 • 357: Migrate from Mercurial to Git
 • 369: Migrate to GitHub
 • 376: ZGC: Concurrent Thread-Stack Processing
 • 380: Unix-Domain Socket Channels
 • 386: Alpine Linux Port
 • 387: Elastic Metaspace
 • 388: Windows/AArch64 Port
 • 389: Foreign Linker API (Incubator)
 • 390: Warnings for Value-Based Classes
 • 392: Packaging Tool
 • 393: Foreign-Memory Access API (Third Incubator)
 • 394: Pattern Matching for instanceof
 • 395: Records
 • 396: Strongly Encapsulate JDK Internals by Default
 • 397: Sealed Classes (Second Preview)
Java 15
 • 339: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)
 • 360: Sealed Classes (Preview)
 • 371: Hidden Classes
 • 372: Remove the Nashorn JavaScript Engine
 • 373: Reimplement the Legacy DatagramSocket API
 • 374: Disable and Deprecate Biased Locking
 • 375: Pattern Matching for instanceof (Second Preview)
 • 377: ZGC: A Scalable Low-Latency Garbage Collector
 • 378: Text Blocks
 • 379: Shenandoah: A Low-Pause-Time Garbage Collector
 • 381: Remove the Solaris and SPARC Ports
 • 383: Foreign-Memory Access API (Second Incubator)
 • 384: Records (Second Preview)
 • 385: Deprecate RMI Activation for Removal
Java 14
Java 13
Java 12
Java 11
Java 10
 • 286: Local-Variable Type Inference
 • 296: Consolidate the JDK Forest into a Single Repository
 • 304: Garbage-Collector Interface
 • 307: Parallel Full GC for G1
 • 310: Application Class-Data Sharing
 • 312: Thread-Local Handshakes
 • 313: Remove the Native-Header Generation Tool (javah)
 • 314: Additional Unicode Language-Tag Extensions
 • 316: Heap Allocation on Alternative Memory Devices
 • 317: Experimental Java-Based JIT Compiler
 • 319: Root Certificates
 • 322: Time-Based Release Versioning
Java 9
 • 102: Process API Updates
 • 110: HTTP 2 Client
 • 143: Improve Contended Locking
 • 158: Unified JVM Logging
 • 165: Compiler Control
 • 193: Variable Handles
 • 197: Segmented Code Cache
 • 199: Smart Java Compilation, Phase Two
 • 200: The Modular JDK
 • 201: Modular Source Code
 • 211: Elide Deprecation Warnings on Import Statements
 • 212: Resolve Lint and Doclint Warnings
 • 213: Milling Project Coin
 • 214: Remove GC Combinations Deprecated in JDK 8
 • 215: Tiered Attribution for javac
 • 216: Process Import Statements Correctly
 • 217: Annotations Pipeline 2.0
 • 219: Datagram Transport Layer Security (DTLS)
 • 220: Modular Run-Time Images
 • 221: Simplified Doclet API
 • 222: jshell: The Java Shell (Read-Eval-Print Loop)
 • 223: New Version-String Scheme
 • 224: HTML5 Javadoc
 • 225: Javadoc Search
 • 226: UTF-8 Property Files
 • 227: Unicode 7.0
 • 228: Add More Diagnostic Commands
 • 229: Create PKCS12 Keystores by Default
 • 231: Remove Launch-Time JRE Version Selection
 • 232: Improve Secure Application Performance
 • 233: Generate Run-Time Compiler Tests Automatically
 • 235: Test Class-File Attributes Generated by javac
 • 236: Parser API for Nashorn
 • 237: Linux/AArch64 Port
 • 238: Multi-Release JAR Files
 • 240: Remove the JVM TI hprof Agent
 • 241: Remove the jhat Tool
 • 243: Java-Level JVM Compiler Interface
 • 244: TLS Application-Layer Protocol Negotiation Extension
 • 245: Validate JVM Command-Line Flag Arguments
 • 246: Leverage CPU Instructions for GHASH and RSA
 • 247: Compile for Older Platform Versions
 • 248: Make G1 the Default Garbage Collector
 • 249: OCSP Stapling for TLS
 • 250: Store Interned Strings in CDS Archives
 • 251: Multi-Resolution Images
 • 252: Use CLDR Locale Data by Default
 • 253: Prepare JavaFX UI Controls & CSS APIs for Modularization
 • 254: Compact Strings
 • 255: Merge Selected Xerces 2.11.0 Updates into JAXP
 • 256: BeanInfo Annotations
 • 257: Update JavaFX/Media to Newer Version of GStreamer
 • 258: HarfBuzz Font-Layout Engine
 • 259: Stack-Walking API
 • 260: Encapsulate Most Internal APIs
 • 261: Module System
 • 262: TIFF Image I/O
 • 263: HiDPI Graphics on Windows and Linux
 • 264: Platform Logging API and Service
 • 265: Marlin Graphics Renderer
 • 266: More Concurrency Updates
 • 267: Unicode 8.0
 • 268: XML Catalogs
 • 269: Convenience Factory Methods for Collections
 • 270: Reserved Stack Areas for Critical Sections
 • 271: Unified GC Logging
 • 272: Platform-Specific Desktop Features
 • 273: DRBG-Based SecureRandom Implementations
 • 274: Enhanced Method Handles
 • 275: Modular Java Application Packaging
 • 276: Dynamic Linking of Language-Defined Object Models
 • 277: Enhanced Deprecation
 • 278: Additional Tests for Humongous Objects in G1
 • 279: Improve Test-Failure Troubleshooting
 • 280: Indify String Concatenation
 • 281: HotSpot C++ Unit-Test Framework
 • 282: jlink: The Java Linker
 • 283: Enable GTK 3 on Linux
 • 284: New HotSpot Build System
 • 285: Spin-Wait Hints
 • 287: SHA-3 Hash Algorithms
 • 288: Disable SHA-1 Certificates
 • 289: Deprecate the Applet API
 • 290: Filter Incoming Serialization Data
 • 291: Deprecate the Concurrent Mark Sweep (CMS) Garbage Collector
 • 292: Implement Selected ECMAScript 6 Features in Nashorn
 • 294: Linux/s390x Port
 • 295: Ahead-of-Time Compilation
 • 297: Unified arm32/arm64 Port
 • 298: Remove Demos and Samples
 • 299: Reorganize Documentation
Java 8 (wybrane nowości)