Zielony Smok - logo witryny

Działania na ułamkach zwykłych

Dodawanie i odejmowanie ułamków

Ułamki o tym samym mianowniku

Aby dodać dwa ułamki zwykłe o tym samym mianowniku dodajemy liczniki ułamków:
Dodawanie ułamków zwykłych
Podobnie czynimy przy odejmowaniu ułamków:
Odejmowanie ułamków zwykłych

Ułamki o różnych mianownikach

Aby dodać dwa ułamki o różnych mianownikach stosujemy wzór:
Dodawanie ułamków zwykłych
Aby odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach stosujemy wzór:
Odejmowanie ułamków zwykłych

Mnożenie ułamka przez liczbę całkowitą

Aby pomnożyć ułamek przez liczbę należy pomnożyć licznik ułamka przez tę liczbę:
Mnożenie ułamka przez liczbę

Mnożenie ułamka przez ułamek

Aby pomnożyć dwa ułamki zwykłe mnożymy licznik przez licznik, a mianownik przez mianownik:
Mnożenie ułamka przez ułamek

Odwracanie ułamka

Aby odwrócić ułamek zamieniamy miejscami licznik i mianownik. Ułamek Odwracanie ułamka przyjmie postać Odwracanie ułamka

Dzielenie ułamka przez ułamek

Aby podzielić ułamek a przez ułamek b mnożymy ułamek a przez odwrotność ułamka b.
Dzielenie ułamka przez ułamek

Dzielenie ułamka przez liczbę

Aby podzielić ułamek a⁄b przez liczbę c mnożymy mianownik ułamka przez tę liczbę:
Dzielenie ułamka przez liczbę

Dzielenie liczby przez ułamek

Aby podzielić liczbę przez ułamek, mnożymy liczbeęprzez odwrotność tego ułamka:
Dzielenie liczby przez ułamek

Terminy powiązane