Zielony Smok - logo witryny

Przekształcenia ułamków zwykłych

Przekształcenia ułamków zwykłych to przede wszystkim:

  • skracanie ułamka
  • rozszerzanie ułamka
  • sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika
  • zamiana ułamka mieszanego na ułamek niewłaściwy

Skracanie ułamka zwykłego

Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę nie zmienimy wartości ułamka.
Skracanie ułamków
Liczba k może być największym wspólnym dzielnikiem (nwd). Wówczas otrzymamy ułamek nieskracalny.
Skracanie ułamków
Przykład 1
Mamy ułamek skracalny:
Skracanie ułamków
Ułamek można skrócić do 3 dzieląc licznik i mianownik przez 2.
Skracanie ułamków
Przykład 2
Mamy ułamek
Skracanie ułamków
Ułamek można skrócić dzieląc licznik i mianownik ułamka przez 8
Skracanie ułamków

Rozszerzanie ułamka zwykłego

Jeżeli licznik i mianownik ułamka pomnożymy przez tę samą liczbę nie zmienimy wartości ułamka.
Rozszerzanie ułamków
Rozszerzanie ułamków

Zamiana ułamka mieszanego na ułamek niewłaściwy

Ułamek mieszany (liczbę mieszaną) możemy zamienić na ułamek niewłaściwy. Liczbę całkowitą zamieniamy na ułamek o tym samym mianowniku z licznikiem będącym wynikiem mnożenia liczby całkowitej przez mianownik. Oba ułamki dodajemy.
Przykład 1
zamiana ułamka mieszanego na ułamek niewłaściwy
Przykład 2
zamiana ułamka mieszanego na ułamek niewłaściwy

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Ułamki możemy sprowadzić do wspólnego mianownika odpowiednio rozszerzając każdy z ułamków.
Najprosztszy sposób
sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika
sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika
Najmniejszym wspólnym mianownikiem dwu lub więcej ułamków jest najmniejsza wspólna wielokrotność (nww) ich mianowników.
sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

Terminy powiązane