Jak obliczyć datę Wielkanocy i Bożego Ciała?

Wielkanoc jest świętem ruchomym. Datę Wielkiej Nocy ustalono na pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po dniu równonocy wiosennej. Ta data może przypadać najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia. Boże Ciało przypada 60 dni po Wielkanocy.

Zastosowany algorytm oblicza datę Wielkanocy dla potrzeb naszego Kościoła i nie jest ścisłym algorytmem astronomicznym.

Algorytm oblicza datę Wielkanocy od daty reformy kalendarza (1582 r.) do roku 2499.

Klasy

Klasa Wielkanoc
package wielkanoc;
class Wielkanoc {
  private int dzienWielk;
  private int miesiacWielk;
  private int rok;
  private int dzienBoze = 0;
  private int miesiacBoze = 0;
  public Wielkanoc(int rok) {
    this.rok = rok;
    int wskA = 0;
    int wskB = 0;
    if (rok <= 1582) {
      wskA = 15;
      wskB = 6;
    } else if ((rok >= 1583) && (rok <= 1699)) {
      wskA = 22;
      wskB = 2;
    } else if ((rok >= 1700) && (rok <= 1799)) {
      wskA = 23;
      wskB = 3;
    } else if ((rok >= 1800) && (rok <= 1899)) {
      wskA = 23;
      wskB = 4;
    } else if ((rok >= 1900) && (rok <= 2099)) {
      wskA = 24;
      wskB = 5;
    } else if ((rok >= 2100) && (rok <= 2199)) {
      wskA = 24;
      wskB = 6;
    } else if ((rok >= 2200) && (rok <= 2299)) {
      wskA = 25;
      wskB = 0;
    } else if ((rok >= 2300) && (rok <= 2399)) {
      wskA = 26;
      wskB = 1;
    } else if ((rok >= 2300) && (rok <= 2499)) {
      wskA = 25;
      wskB = 1;
    }
    int a = rok % 19;
    int b = rok % 4;
    int c = rok % 7;
    int d = (a * 19 + wskA) % 30;
    int e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + wskB) % 7;
    int liczbaDni = 22 + d + e;
    if ((d == 29) && (e == 6)) {
      dzienWielk = 19;
      miesiacWielk = 4;
    } else if ((d == 28) & (e == 6)) {
      dzienWielk = 18;
      miesiacWielk = 4;
    } else {
      if (liczbaDni <= 31) {
        dzienWielk = liczbaDni;
        miesiacWielk = 3;
      } else {
        dzienWielk = liczbaDni - 31;
        miesiacWielk = 4;
      }
    }
    obliczBozeCialo();
  }
  private void obliczBozeCialo() {
    int temp;
    if (miesiacWielk == 3) {
      temp = 60 - (31 - dzienWielk) - 30;
    } else {
      temp = 60 - (30 - dzienWielk);
    }
    if (temp <= 31) {
      dzienBoze = temp;
      miesiacBoze = 5;
    } else {
      dzienBoze = temp - 31;
      miesiacBoze = 6;
    }
  }
  public int getRok() {
    return rok;
  }
  public void setRok(int rok) {
    this.rok = rok;
  }
  public int getDzienWielk() {
    return dzienWielk;
  }
  public void setDzienWielk(int dzienWielk) {
    this.dzienWielk = dzienWielk;
  }
  public int getMiesiacWielk() {
    return miesiacWielk;
  }
  public void setMiesiacWielk(int miesiacWielk) {
    this.miesiacWielk = miesiacWielk;
  }
  public int getDzienBoze() {
    return dzienBoze;
  }
  public void setDzienBoze(int dzienBoze) {
    this.dzienBoze = dzienBoze;
  }
  public int getMiesiacBoze() {
    return miesiacBoze;
  }
  public void setMiesiacBoze(int miesiacBoze) {
    this.miesiacBoze = miesiacBoze;
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "Data Wielkanocy: " + rok + "-" + miesiacWielk + "-"
        + dzienWielk + "\n" + "Data Bożego Ciała: " + rok + "-"
        + miesiacBoze + "-" + dzienBoze;
  }
}
Klasa Main
package wielkanoc;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Wielkanoc w1 = new Wielkanoc(2021);
    System.out.println(w1);
    Wielkanoc w2 = new Wielkanoc(2022);
    System.out.println(w2);
  }
}

Wynik

Data Wielkanocy: 2021-4-4
Data Bożego Ciała: 2021-6-3
Data Wielkanocy: 2022-4-17
Data Bożego Ciała: 2022-6-16