Zielony Smok - logo witryny

Zdaniem Zielonego Smoka (98)

Myśl o ułaskawieniu

„ Sam akt ułaskawienia poświadcza, że ułaskawiony był wcześniej prawomocnie skazany, a więc nie może być posłem. ” – Zielony Smok