Zielony Smok - logo witryny

pattern matching for instanceof = dopasowywanie wzorca dla instanceof

Podstawa https://openjdk.java.net/jeps/305

Więcej o dopasowywaniu wzorców w języku Java.

Dotychczasowy sposób użycia instanceof

 private final Object num;
@Override
  public String toString() {
    String formatted = "unknown";
    if (num instanceof Byte) {
      byte b = (Byte) num;
      formatted = String.format("byte %d", b);
    }
    if (num instanceof Short) {
      short s = (Short) num;
      formatted = String.format("short %d", s);
    }
    if (num instanceof Integer) {
      int i = (Integer) num;
      formatted = String.format("int %d", i);
    }
    if (num instanceof Long) {
      long l = (Long) num;
      formatted = String.format("long %d", l);
    }
    if (num instanceof Float) {
      float f = (Float) num;
      formatted = String.format("float %f", f);
    }
    if (num instanceof Double) {
      double d = (Double) num;
      formatted = String.format("double %f", d);
    }
    return formatted;
  }

W kodzie

if(num instanceof Integer){
int i = (Integer)num;
...
}

dzieją się trzy rzeczy:

 1. sprawdzenie czy num należy do podanego typu (num instanceof Integer)
 2. jeśli tak utworzenie nowej zmiennej tego typu (int i)
 3. jeśli tak rzutowanie do podanego typu ((Integer)num) i przypisanie do zmiennej (int i =
  (Integer(num)
  )

Nowy sposób użycia instanceof

 private final Object num;
@Override
  public String toString() {
    String formatted;
    if (num instanceof Byte b) {
      formatted = String.format("byte %d", b);
    } else if (num instanceof Short s) {
      formatted = String.format("short %d", s);
    } else if (num instanceof Integer i) {
      formatted = String.format("int %d", i);
    } else if (num instanceof Long l) {
      formatted = String.format("long %d", l);
    } else if (num instanceof Float f) {
      formatted = String.format("float %f", f);
    } else if (num instanceof Double d) {
      formatted = String.format("double %f", d);
    } else {
      formatted = "unknown";
    }
    return formatted;

Kod

 } else if (num instanceof Integer i) {
      formatted = String.format("int %d", i);
    } e

Pattern jest kombinacją:

 1. predicate (warunku), który może być zastosowany do celu
 2. set of binding variables (zestaw związanych zmiennych), które są wyłuskiwane z celu jeśli
  zastosowanie warunku zakończy się sukcesem. W tym wypadku mamy jedną związana zmienną

W kodzie powyżej operator instanceof dopasowuje cel num do typu Integer.
Jeśli dopasowanie się uda to obj jest rzutowany do typu Integer i przypisany do
zmiennej i. Zmienna i znajduje się w zakresie bloku true polecenia if
else.

Stary sposób pisania metody equals

 @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof PatternMatching1 that)) return false;
    return getNum().equals(that.getNum());
  }

Nowy sposób pisania metody equals

 @Override
  public boolean equals(Object o) {

    return (o instanceof PatternMatching2 other)
        && (this.num == other.num);
  }

Jest to pierwsze podejście do dopasowywania wzorców. Z zapowiedzi wynika, że wkrótce można
oczekiwać zastosowania dopasowywania wzorców do wyrażeń przełącznikowych
(switch expressions) i poleceń (statements).

Kompletne klasy

InstanceofOld
package pattmatch;

import java.util.Objects;

public class InstanceofOld {

  private final Object num;

  public InstanceofOld(Object num) {
    this.num = num;
  }

  public Object getNum() {
    return num;
  }


  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof InstanceofOld that)) return false;
    return getNum().equals(that.getNum());
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return Objects.hash(getNum());
  }

  @Override
  public String toString() {
    String formatted = "unknown";
    if (num instanceof Byte) {
      byte b = (Byte) num;
      formatted = String.format("byte %d", b);
    }
    if (num instanceof Short) {
      short s = (Short) num;
      formatted = String.format("short %d", s);
    }
    if (num instanceof Integer) {
      int i = (Integer) num;
      formatted = String.format("int %d", i);
    }
    if (num instanceof Long) {
      long l = (Long) num;
      formatted = String.format("long %d", l);
    }
    if (num instanceof Float) {
      float f = (Float) num;
      formatted = String.format("float %f", f);
    }
    if (num instanceof Double) {
      double d = (Double) num;
      formatted = String.format("double %f", d);
    }
    return formatted;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Integer i1 = 1952;
    InstanceofNew pm1 = new InstanceofNew(i1);
    System.out.println(pm1);
    Integer i2 = 1952;
    InstanceofNew pm2 = new InstanceofNew(i2);
    System.out.println(pm1.equals(pm2));
  }
}
InstanceofNew
package pattmatch;

import java.util.Objects;

public class InstanceofNew {

  private final Object num;

  public InstanceofNew(Object num) {
    this.num = num;
  }

  public Object getNum() {
    return num;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {

    return (o instanceof InstanceofNew other)
        && (this.num == other.num);
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return Objects.hash(getNum());
  }

  @Override
  public String toString() {
    String formatted;
    if (num instanceof Byte b) {
      formatted = String.format("byte %d", b);
    } else if (num instanceof Short s) {
      formatted = String.format("short %d", s);
    } else if (num instanceof Integer i) {
      formatted = String.format("int %d", i);
    } else if (num instanceof Long l) {
      formatted = String.format("long %d", l);
    } else if (num instanceof Float f) {
      formatted = String.format("float %f", f);
    } else if (num instanceof Double d) {
      formatted = String.format("double %f", d);
    } else {
      formatted = "unknown";
    }
    return formatted;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Integer i1 = 1952;
    InstanceofNew pm1 = new InstanceofNew(i1);
    System.out.println(pm1);
    Integer i2 = 1952;
    InstanceofNew pm2 = new InstanceofNew(i2);
    System.out.println(pm1.equals(pm2));
  }
}