Zielony Smok - logo witryny

Remove the Java EE and CORBA modules

Usunięcie modułów Java EE i CORBA.

Oparte na https://openjdk.java.net/jeps/320

Moduły otrzymały status deprecated w Java 9. Dotyczą Java EE, która tworzy oddzielne środowisko użytkowane na serwerach. Technologie JAX-WS, JAXB, JAF i Common Annotations powtarzały się zarówno w Java EE jak i Java SE. Dlatego postanowiono je usunąć.

Zostały usunięte następujące moduły:

 • java.xml.ws (JAX-WS, plus pokrewne technologie SAAJ i Web Services Metadata)
 • java.xml.bind (JAXB)
 • java.activation (JAF)
 • java.xml.ws.annotation (Common Annotations)
 • java.corba (CORBA)
 • java.transaction (JTA)
 • java.se.ee (moduł Aggregator dla sześciu powyższych podułów)
 • jdk.xml.ws (Narzędzia dla JAX-WS)
 • jdk.xml.bind (Narzędzia dla JAXB)

Z modułu jdk.xml.ws zostały usuniete następujące narzędzia JAX-WS:

 • wsgen
 • wsimport

Z modułu jdk.xml.bind zostały usunięte następujące narzędzia JAXB:

 • schemagen
 • xic

Z modułu java.corba zostały usunięte następujące narzędzia CORBA:

 • idlj
 • orbd
 • servertool
 • tnamesry

Z kompilera rmic usunięto opcje -idl i -iiop oraz możliwość generowanie
stosownych klas.

Z powodu zmian następujące zmienne systemowe nie są dłużej obsługiwane:

 • com.sun.xml.internal.ws.client.ContentNegotiation
 • com.sun.xml.internal.ws.legacyWebMethod
 • javax.xml.bind.context.factory
 • javax.xml.bind.JAXBContext
 • javax.xml.soap.MetaFactory
 • javax.xml.ws.spi.Provider
 • jaxb.fragment
 • jaxb.noNamespaceSchemaLocation
 • jaxb.schemaLocation
 • jaxb.formatted.output
 • jaxb.encoding
 • mail.mime.decodetext.strict
 • mail.mime.encodeeol.strict
 • mail.mime.foldencodedwords
 • mail.mime.foldtext
 • mail.mime.charset
 • saaj.mime.optimization
 • saaj.lazy.contentlength
 • saaj.lazy.contentlength
 • saaj.lazy.mime.optimization

Więcej informacji znajduje się w JEP 320.