Zielony Smok - logo witryny

Garbage Collector = zbieracz śmieci.

Remove the Concurrent Mark Sweep (CMS) Garbage Collector

Podstawa: https://openjdk.java.net/jeps/363

W https://openjdk.java.net/jeps/291 został oznaczony jako deprecated. Obecnie został usunięty.

Deprecate the ParralelScavenge – SerialOld GC Combination

Podstawa: https://openjdk.java.net/jeps/366

Kombinacja tych algorytmów kolekcyjnych została zabroniona.

NUMA-Aware Memory Allocation for G1

NUMA = Non-uniform memory access = Nierównomierny dostep do pamięci

NUMA-Aware Memory Allocation – alokacja pamięci z uwzględnieniem NUMA

Podstawa: https://openjdk.java.net/jeps/345

Usprawniono wydajność G1 uwzględniając NUMA w nowoczesnych procesorach.

ZGC on Windows

Podstawa: https://openjdk.java.net/jeps/365

ZGC = Z Garbage Collector

Znany GC dla języka Java, został dostosowany do niektórych cech specyficznych wyłącznie dla Windows i Windows Serwer. Zmiany te będą dostępne dla wersji 1803 lub późniejszych tego systemu operacyjnego.