Zielony Smok - logo witryny

Java 14: switch expressions (standard)

Podstawa: https://openjdk.java.net/jeps/361

JEP 361 ewoluował z https://openjdk.java.net/jeps/325 (Java 12) i https://openjdk.java.net/jeps/354″ (Java 13).

Pisaliśmy o tym we wpisach Java 12: Switch Expressions oraz Java 13: switch expressions (2).

Od Java 14 wyrażenia przełącznikowe (switch expressions) przechodzą do standardu języka Java.

Przypomnijmy zatem sposoby używania konstrukcji switch.

Klasa SwitchExpr1
package switchexpr3;

public class SwitchExpr1 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Wto:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Sro:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Czw:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Pia:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Sob:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      case Nie:
        System.out.println(dzien.ordinal());
        break;
      default:
        System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

1
Klasa SwitchExpr2
package switchexpr3;

public class SwitchExpr2 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Wto -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Sro -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Czw -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Pia -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Sob -> System.out.println(dzien.ordinal());
      case Nie -> System.out.println(dzien.ordinal());
      default -> System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

1
Klasa SwitchExpr3
package switchexpr3;

public class SwitchExpr3 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie};

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> System.out.println("Dzień roboczy");
      case Sob, Nie -> System.out.println("Dzeń wolny od pracy");
      default -> System.out.println("Nie ma takiego dnia");
    }
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

Dzień roboczy
Klasa SwitchExpr4
package switchexpr3;

public class SwitchExpr4 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie}

  ;

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    int dayNum = -1;
    switch (dzien) {
      case Pon:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Wto:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Sro:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Czw:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Pia:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Sob:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      case Nie:
        dayNum = dzien.ordinal();
        break;
      default:
        dayNum = 7;
    }
    System.out.println(dayNum);
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

1
Klasa SwitchExpr5
ackage switchexpr3;

public class SwitchExpr5 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie}

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Nie;
    int dayNum = switch (dzien) {
      case Pon, Czw, Pia, Sob -> dzien.ordinal();
      case Wto -> {
        yield dzien.ordinal();
      }
      case Sro -> {
        yield 2;
      }
      case Nie -> {
        System.out.println("Dziś jest niedziela");
        yield dzien.ordinal();
      }
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

Dziś jest niedziela
6
Klasa SwitchExpr6
package switchexpr3;

public class SwitchExpr6 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie}

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Wto;
    String dayNum = switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> "Dzień roboczy";
      case Sob, Nie -> "Dzień wolny od pracy";
      default -> "Nie ma takiego dnia";
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

Dzień roboczy
Klasa SwitchExpr7
package switchexpr3;

import java.util.*;

public class SwitchExpr7 {
  enum Dni {Pon, Wto, Sro, Czw, Pia, Sob, Nie}

  public static void main(String[] args) {
    Dni dzien = Dni.Nie;
    String dayNum = switch (dzien) {
      case Pon, Wto, Sro, Czw, Pia -> "Dzień roboczy";
      case Sob -> "Sobota: dzień wolny od pracy";
      case Nie -> {
        Random ran = new Random();
        int dec = ran.nextInt(10);
        yield dec < 5 ? "Niedziela: Idziesz na spacer" : "Niedziela: możesz pograć w gry";
      }
    };
    System.out.println(dayNum);
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

Niedziela: możesz pograć w gry