Zielony Smok - logo witryny

Local-Variable Syntax for Lambda Parameters = Składnia zmiennej lokalnej dla parametrów lambda.

Źródło: https://openjdk.java.net/jeps/323

Dopuszczono używanie składni var do użycia przy deklarowaniu formalnych parametrów niejawnie
typowanych wyrażeń lambda.

Przykładem takiego wyrażenia jest:

(x, y) -> x.process(y)

Aktualnie można stosować słowo var.

(var x, var y) -> x.process(y)

Jeśli używamy var dla jednego parametru musimy go użyć do wszystkich parametrów.

Konstrukcje typu

//(var x, y) -> x.process(y)

//(x, var y) -> x.process(y)

są niedopuszczalne.

Klasa MainLambdaParams
package lambdaparams;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.function.BiFunction;
import java.util.function.IntBinaryOperator;
import java.util.stream.IntStream;
import java.util.stream.Stream;
public class MainLambdaParams {
  public static final String[] values = {"Halina", "Bogusław", "Maria", "Piotr",
      "Anatol", "Jacek", "Alfred", "Elżbieta", "Antoni", "Bartłomiej",
      "Dominika", "Łucja", "Cyryl", "Metody", "Prokop", "Mikołaj",
      "Amelia", "Filip", "Olga"};
  public static void main(String[] args){
    BiFunction<Integer, Integer, Integer> a = (x, y) -> (x * y);
    System.out.println(a.apply(7, 8));
    BiFunction<Integer, Integer, Integer> b = (var x, var y) -> (x * y);
    System.out.println(b.apply(7, 8));
    //-
    final IntBinaryOperator intBinaryOperator = (int d, int e) -> d + e;
    final IntBinaryOperator intBinaryOperator1 = (var d, var e) -> d + e;
    //-
    //operacja wyszczególnienia elementów
    int[] tabl = {13, 11, 10, 2, 19, 6};
    //nowa metoda 1
    IntStream.of(tabl).forEach((int value) -> System.out.print(value + " "));
    IntStream.of(tabl).forEach((var value) -> System.out.print(value + " "));
    //-
    Stream<String> stream = Arrays.stream(values);
    ArrayList<String> strings = stream.collect(() -> new ArrayList<>(), (c, e) -> c.add(e), (c1, c2) -> c1.addAll(c2));
    System.out.println();
    print(strings);
    //-
    Stream<String> stream1 = Arrays.stream(values);
    var strings1 = stream1.collect(() -> new ArrayList<>(), (var c, var e) -> c.add(e), (var c1, var c2) -> c1.addAll(c2));
    System.out.println();
    print(strings1);
    //-
    Stream<String> stream2 = Arrays.stream(values);
    ArrayList<String> strings2 = stream2.collect(ArrayList::new, ArrayList::add, ArrayList::addAll);
    //-
    Stream<String> stream3 = Arrays.stream(values);
    var strings3 = stream3.collect(ArrayList::new, ArrayList::add, ArrayList::addAll);
  }
  public static <T> void print(ArrayList<T> array) {
    System.out.print("[");
    for(int i = 0; i < array.size(); i++){
      if(i == array.size() - 1){
        System.out.print(array.get(i));
      }
      else{
        System.out.print(array.get(i) + ", ");
      }
    }
    System.out.print("]");
    System.out.println();
  }
}

Wynik

56
56
13 11 10 2 19 6 13 11 10 2 19 6
[Halina, Bogusław, Maria, Piotr, Anatol, Jacek, Alfred, Elżbieta, Antoni, Bartłomiej, Dominika, Łucja, Cyryl, Metody, Prokop, Mikołaj, Amelia, Filip, Olga]
[Halina, Bogusław, Maria, Piotr, Anatol, Jacek, Alfred, Elżbieta, Antoni, Bartłomiej, Dominika, Łucja, Cyryl, Metody, Prokop, Mikołaj, Amelia, Filip, Olga]

Uwagi

Ostatnie dwie konstrukcje stream2 - strings2 oraz stream3 - strings3 są innym sposobem
zapisania wcześniejszych 2 konstrukcji – podałam je tylko dla ćwiczenia.