Zielony Smok - logo witryny

Epsilon, A No-Op Garbage Collector (Experimental)

No-Op – dosł. No Operation, to instrukcja komputerowa, która zajmuje niewiele miejsca (pamięci) i nie specyfikuje żadnej operacji.

Epsilon jest odśmiecaczem pamięci. Wychwytuje alokacje pamięci, ale nie ma zaimplementowanych mechanizmów jej odzyskiwania.

Głównym jego zastosowaniem jest testowanie wydajności. Jest uruchamiany przełącznikiem:
XX:+UseEpsilonGC.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej informacje znajdziesz w JEP 318:

https://openjdk.java.net/jeps/318 albo w JDK-8174901

https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8174901

Fakt istnienia Epsilona nie ma żadnego wpływu na sposób pisania kodu.