Zielony Smok - logo witryny

Key Agreement with Curve25519 and Curve448 = Uzgodnienie klucza z (krzywymi
eliptycznymi) Curve25519 oraz Curve448.

Źródło: https://openjdk.java.net/jeps/324

JCA API obsługuje m. in. kryptografię z użyciem krzywych
eliptycznych (według RFC 7748).

W Java 11 zaimplementowano uzgodnienie kluczy przy użyciu krzywej Curve25519 i krzywej Curve448.
Krzywe te są opisane w wyżej wymienionym RFC.

Powyższa implementacja nie została włączona w nową implementację TLS 1.3.

Klasa MainKeyAgree
package keyagreement;
import javax.crypto.KeyAgreement;
import java.math.BigInteger;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.*;
import java.security.spec.InvalidKeySpecException;
import java.security.spec.NamedParameterSpec;
import java.security.spec.XECPublicKeySpec;
public class MainKeyAgree {
  public static void main(String[] args) {
    KeyPairGenerator kpg = null;
    try {
      kpg = KeyPairGenerator.getInstance("XDH");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    NamedParameterSpec paramSpec = new NamedParameterSpec("X25519");
    try {
      kpg.initialize(paramSpec);
    } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    KeyPair kp = kpg.generateKeyPair();
    KeyFactory kf = null;
    try {
      kf = KeyFactory.getInstance("XDH");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    BigInteger u = new BigInteger("14781619447589544791020593568409986887264606134616475288964881837755586237401");
    XECPublicKeySpec pubSpec = new XECPublicKeySpec(paramSpec, u);
    PublicKey pubKey = null;
    try {
      pubKey = kf.generatePublic(pubSpec);
    } catch (InvalidKeySpecException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    KeyAgreement ka = null;
    try {
      ka = KeyAgreement.getInstance("XDH");
      try {
        ka.init(kp.getPrivate());
      } catch (InvalidKeyException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      try {
        ka.doPhase(pubKey, true);
      } catch (InvalidKeyException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    byte[] secret = ka.generateSecret();
    System.out.println(secret.length);
    //Sprawdzamy długosć tablicy
    String str = new String(secret, StandardCharsets.UTF_8);
    //Przekształcamy w string z ciekawości
    System.out.println(str);
    //Drukujemy
  }
}

Wynik

32
ikt��;2�����k��a�s�߫�1M���_
Uwagi

Powyżej przedstawiłam nieco zmienioną i uzupełnioną klasę przykładu z JEP 324