Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: tworzenie typów danych użytkownika

W Derby można tworzyć własne typy danych (UDT user-defined type – typ zdefiniowany przez użytkownika). Aby obiekt (instancja) klasy UDT mogła być zapisana w kolumnie bazy danych, klasa musi implementować interfejs Serializable albo – lepiej – Externalizable , co oznacza konieczność zaimplementowania 2 metod interfejsu.

Klasa musi być publiczna i widoczna w ścieżce klas.

UDT musi być zadeklarowany w bazie przy użyciu polecenia CREATE TYPE przed jego użyciem, czyli np. przed utworzeniem tabeli bazy danych, w której występuje. To polecenie będzie omówione przy omawianiu grupy poleceń CREATE.

Tworzenie typów pokażę na następujących przykładach: