Zielony Smok - logo witryny

Rozkład liczb na czynniki pierwsze

Każda liczba naturalna złożona większa od 2 może być przedstawiona jako iloczyn liczb pierwszych.
Rozkład liczb na czynniki pierwsze nazywamy faktoryzacją. Najczęściej do tego celu używamy metody brute force, dzieląc liczbę przez kolejne liczby pierwsze. Faktoryzacja liczb składających się z 300 lub więcej cyfr, jest praktycznie niewykonalna, nawet przy użyciu najszybszych komputerów.
Trudności faktoryzacji dużych liczb są podstawą niezawodności systemów kryptograficznych.

Algorytm faktoryzacji

Algorytm faktoryzacji

Przykład

Algorytm faktoryzacji
Aby ułatwić odczytanie liczby, powtarzające się liczby zapisujemy w postaci odpowiedniej potęgi tej liczby:
Algorytm faktoryzacji

Właściwości

Jeśli liczba naturalna n ma dwa czynniki pierwsze, to przynajmniej jeden z nich jest mniejszy od
Algorytm faktoryzacji
Jeśli czynników pierwszych jest m to przynajmniej jeden jest mniejszy niż
Algorytm faktoryzacji

Zastosowania

  • Obliczanie największego wspólnego dzielnika (nwd)
  • Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności (nww)
  • Systemy kryptograficzne

Linki

Wykaz czynników pierwszych liczb od n=2 do n=1000

Terminy powiązane