Zielony Smok - logo witryny

Definicja i rodzaje ułamków

Definicja ułamka zwykłego

Ułamek zwykły to liczba zapisana w postaci: licznik, kreska ułamkowa, mianownik:
Definicja ułamka
Licznik jest liczbą całkowitą (licznik ∈ ℤ), a więc może być liczbą dodatnią, ujemną albo zerem.
Jeżeli licznik jest liczbą ujemną, znak liczby zapisujemy przed kreską ułamkową:
Definicja ułamka
Mianownik jest liczbą naturalną (mianownik ∈ ℕ), a więc nie może być zerem.
Definicja ułamka
Mianownik ułamka określa całość. Licznik określa część tej całości.

Kreska ułamkowa

Kreska ułamkowa może być pozioma (jak wyżej) albo ukośna:
Definicja ułamka
Kreska ułamkowa zarówno pozioma jak i ukośna oznaczają dzielenie licznika przez mianownik, czyli kreska ułamkowa jest równoważna znakowi dzielenia.
Znaki, które mogą mieć zastosowanie jako kreska ułamkowa ukośna to:
1) 3/4 ukośnik prawy,
2) 3⁄4 ukośnik ułamkowy
3) 3∕4 ukośnik dzielenia

Ułamki właściwe

Mamy ułamek zwykły:
Definicja ułamka
Jeżeli |c|< n (bezwzględna wartość licznika jest mniejsza od mianownika) ułamek jest nazywany ułamkiem właściwym.
Przykłady:
Definicja ułamka Definicja ułamka Definicja ułamka

Ułamki niewłaściwe

Mamy ułamek zwykły:
Definicja ułamka
Jeżeli |c| ≥ n (bezwzględna wartość licznika jest większa od mianownika albo równa mianownikowi) ułamek jest nazywany ułamkiem niewłaściwym.
Przykłady:
Definicja ułamka Definicja ułamka Definicja ułamka Definicja ułamka

Ułamki mieszane

Ułamek mieszany (liczba mieszana) to ułamek niewłaściwy zapisany w postaci ułamka właściwego z dodaniem poprzedzającej go liczby całkowitej:
Definicja ułamka

Ułamki nieskracalne

Jeżeli |c| (bezwzględna wartość licznika) i n są względnie pierwsze, ułamek nazywamy ułamkiem nieskracalnym.
Przykłady:
Definicja ułamka Definicja ułamka Definicja ułamka

Ułamki skracalne

Mamy ułamek zwykły:
Definicja ułamka
Jeżeli |c| (bezwzględna wartość licznika) i n nie są względnie pierwsze, ułamek nazywamy ułamkiem skracalnym.
Przykłady:
Definicja ułamka Definicja ułamka Definicja ułamka

Ułamki proste

Ułamek prosty to ułamek właściwy o postaci:
Definicja ułamka
gdzie n jest liczbą naturalną.
Przykłady:
Definicja ułamka Definicja ułamka
Każdy ułamek właściwy można zapisać jako sumę ułamków prostych.

Ułamki dziesiętne

Ułamek dziesiętny to ułamek zwykły o postaci:
Definicja ułamka
(mianownik ułamka dziesiętnego jest potęgą liczby 10).
Ułamki dziesiętne na ogół zapisuje się w postaci rozwinięć dziesiętnych.
Przykłady:
Definicja ułamka

Ułamki łańcuchowe

Ułamek łańcuchowy (ułamek ciągły) to wyrażenie postaci:
Definicja ułamka
Ułamki łańcuchowe nie są przedmiotem naszego zainteresowania i nie będą dokładniej omawiane.

Terminy powiązane