Zielony Smok - logo witryny

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nwd)

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb a i b to najmniejsza liczba, która dzieli się bez reszty zarówno przez a jak i b.
Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
Najmniejszą wspólną wielokrotność oznaczamy jako nww albo nww(a, b).
nww(3, 5)=15.

Obliczanie przez rozkład na czynniki pierwsze

Największa wspólna wielokrotność jest iloczynem wszystkich czynników pierwszych występujących w rozkładzie obu liczb, z tym że, dany czynnik pierwszy występuje w tym iloczynie tyle razy, ile razy występował w rozkładzie, w którym pojawił się największą liczbę razy.
Przykład
Liczba a = 56 = 2227
Liczba b = 42 = 2⋅3⋅7
nww(56, 14) = 2⋅2⋅2⋅3⋅7 = 168

Obliczanie z największego wspólnego dzielnika (nwd)

Ponieważ
obliczanie nww
więc
obliczanie nww
Prawdziwa jest też zależność
obliczanie nww

Obliczanie dla trzech liczb

nww możemy obliczyć dla trzech liczb biorąc pod uwagę, że
obliczanie nww
Przykład
obliczanie nww
Przez analogię możemy obliczyć największą wspólną wielokrotność dla dowolnej liczby liczb.

Zastosowania

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww) jest wykorzystywana do:

  • Redukcji ułamków do postaci nieskracalnej

Terminy powiązane

Linki

Artykuł na Wikipedii