Zielony Smok - logo witryny

Liczby względnie pierwsze

Liczby p i q są względnie pierwsze, jeśli największy wspólny dzielnik (nwd) tych liczb jest równy 1:
liczby względnie pierwsze

Właściwości

Jeżeli liczby p i q są względnie pierwsze, wówczas najmniejsza wspólna wielokrotność (nww) tych liczb jest równa iloczynowi tych liczb.
liczby względnie pierwsze
Liczba p jest liczbą pierwszą, jeśli jest względnie pierwsza z każdą liczbą większą od jedności i mniejszą od p.

Terminy powiązane