Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: wykaz atrybutów połączeń

Atrybuty można podawać jako łańcuch znaków zawierający pary ‘nazwa=wartość’ oddzielone średnikami lub w postaci obiektów klasy Properties.

Jeżeli w połączeniu zostaną podane zarówno atrybuty w postaci łańcucha znaków jak i w postaci obiektu klasy Properties i w obu wystąpi ta sama nazwa atrybutu, to uwzględniony zostanie atrybut zapisany w łańcuchu znaków.

Wszystkie atrybuty są opcjonalne.

Atrybuty nie są sprawdzane na poprawność. Jeśli nazwa atrybutu lub wartość atrybutu zostaną błędnie podane, argument jest ignorowany (nie jest brany pod uwagę).

Tab. Klasyfikacja atrybutów połączeń
Typ Opis Właściwość Przykłady
tworzenie bazy danych nazwa bazy danych databaseName atrybuty tworzenia bazy
czy utworzyć bazę danych create
login i hasło hasło użytkownika password atrybuty logowania
login użytkownika user
atrybut zmiany ścieżki logu ścieżka do logu logDevice atrybut zmiany ścieżki logu
wyjątki czy podawać tekst wiadomości dla wyjątków retrieveMessageText  
zamykanie bazy czy zamknąć bazę danych lub silnik bazy danych shutdown atrybuty zamykania bazy i silnika
sterowniki czy wyrejestrować sterownik przy zamykaniu silnika deregister  
ścieżka do folderu z informacjami o pracy sterowników ClientDriver traceDirectory  
ścieżka do pliku z informacjami o pracy sterowników ClientDriver traceFile  
czy informacja powinna być dołączana do istniejącej czy powinna ją zastępować traceFileAppend  
specyfikuje poziom zapisywanych informacji traceLevel  
usunięcie z pamięci czy usunąć bazę w pamięci z pamięci? drop atrybut usunięcia bazy z pamięci
security rodzaj mechanizmu bezpieczeństwa dostępu klientów do serwera Derby securityMechanizm  
tryb SSL klienta ssl  
szyfrowanie czy szyfrować bazę danych dataEncryption  
hasło uruchamiania bootPasword  
zmiana hasła uruchamiania newBootPassword  
klucz szyfrujący encryptionKey  
zmiana klucza szyfrującego newEncryptionKey  
długość klucza szyfrującego encryptionLength  
nazwa dostawcy szyfrowania encryptionProvider  
algorytm szyfrowania encryptionAlgorithm  
odszyfrowanie zaszyfrowanej bazy danych decryptDatabase  
sortowanie sposób sortowania tekstów collation atrybuty (zlokalizowanego) sortowania tekstów
podanie lokalizacji innej niż domyślna territory
kopia zapasowa tworzenie bazy z kopii zapasowej createFrom  
ścieżka do kopii zapasowej restoreFrom  
ścieżka do kopii zapasowej rollForwardRecoveryFrom  
replikacja czy zatrzymać replikację w systemie ‘slave’ failover  
wskazuje system slave slaveHost  
wskazuje port dla slave slavePort  
czy rozpocząć replikację w trybie ‘master’ startMaster  
rozpoczyna replikację w trybie ‘slave’ startSlave  
czy zatrzymać replikację ‘master’ stopMaster  
czy zatrzymać replikację ‘slave’ stopSlave  
aktualizacja wersji Czy zaktualizować wersję bazy danych upgrade atrybut aktualizacji wersji