Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: atrybut usunięcia bazy z pamięci

drop=true

Usuwa bazę danych z pamięci.

Jeśli baza została usunięta zostaje wygenerowany wyjątek ‘08006’.

Jeśli baza danych nie zostanie znaleziona – generowany jest błąd.

Jeśli włączona jest autentykacja i autoryzacja SQL – tylko właściciel bazy może ją usunąć.

Baza nie musi być zamyknięta przed usunięciem.

Jeśli atrybut zostanie uzyty do bazy, która nie jest bazą ‘tylko w pamięci’ zostanie wygenerowany wyjątek SQL XBM0I

jdbc:derby:memory:baza_danych;drop=true

jdbc:derby://localhost:port/memory:baza_danych;drop=true

Jeśli włączona jest autentykacja muszą być też podane atrybuty user i password.

Jeśli włączona jest i autentykacja i autoryzacja – user mu być właścicielem bazy.

Przykład był tutaj.