Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: atrybut zmiany wersji

upgrade=true

Dokonuje ‘upgrade’-u bazy danych utworzonej przy użyciu wcześniejszej wersji bazy danych do bieżącej wersji, a następnie łączy z bazą.

Jeśli autentykacja i autoryzacja SQL są uruchomione – tylko właściciel bazy może dokonać ‘upgrade-u.

Jeśli baza danych była wcześniej uruchomiona bez opcji ‘upgrade=true’, polecenie nie zostanie wykonane. Należy wtedy wyłączyć bazę danych i ponownie ją uruchomić z podaniem atrybutu.

Razem z atrybutem musi być podana nazwa bazy danych.

jdbc:derby;baza_danych;upgrade=true

Aktualizacja wersji przy użyciu tego artykułu była przedstawiona szczegółowo we wpisie zmiana wersji.