Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: atrybut zmiany ścieżki logu

logDevice=ścieżka

Podaje nową ścieżkę do folderu log zapisywanego podczas tworzenia lub odtwarzania bazy danych. Nie jest to plik derby.log.

Atrybut może być używany łącznie z atrybutami:

 • create
 • createFrom
 • restoreFrom
 • rollForwardRecoveryFrom

Ścieżka dostępu, nawet podana jako względna, wewnętrznie jest zapisywana jako ścieżka bezwzględna.

jdbc:derby:baza_danych;create=true;logDevice=d:/logs

W tym przypadku w folderze d:/logs/log znajdą się pliki (Rys. 303):

Zawartość folderu 'log'
Rys. 303. zawartość folderu ‘log’

Jeśli baza danych jest już utworzona, położenie logu możemy zmienić przenosząc log ręcznie i dodając zapis w pliku service.properties:

logDevice=d:/logs

Plik service.properties jest umieszczony w folderze głównym bazy danych. Przy przenoszeniu logu z powrotem do położenia domyślnego wpis logDevice powinien być usunięty z pliku service.properties.

Klasa R115.java
package aderby.attributes.log;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class R115 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r115";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = null;
    try {
      con = DriverManager.getConnection(
       "jdbc:derby:C:/Przyklady/r115;create=true;logDevice=D:/logs");
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.