Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: atrybuty logowania

Atrybuty logowania

Login i hasło mogą być podawane zarówno przy logowaniu do wbudowanej bazy danych jak i serwerowej bazy danych.

password=hasło

Wprowadza hasło użytkownika.

Używane jest razem z ‘user’.

 • jdbc:derby:baza_danych;user=jacek;password=Urszula

user=login

Specyfikuje nazwę użytkownika.

Przy włączonej autentykacji wymagane jest podanie atrybutów ‘user’ i ‘password’.

 • jdbc:derby:baza_danych;user=jacek;password=abcde12345
Klasa R111
package aderby.attributes.logging;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R111 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r111";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/kraje.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection conn = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza,
        ";create=true;user=jacek;password=abcde");
    DerbyUtil.close(conn);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, "");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat1 = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat1 = con.createStatement();
      rs = stat1.executeQuery(
          "SELECT * FROM kraje ORDER BY liczba_mieszkancow");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("nazwa") + " "
            + rs.getInt("liczba_mieszkancow"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat1);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

W przykładzie tworzymy bazę danych z użyciem nazwy użytkownika i hasła.

Connection conn = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true;user=jacek;password=abcde");

Gdy zamkniemy bazę i ponownie uruchomimy

Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, "");

baza zostanie uruchomiona mimo nie podania nazwy użytkownika i hasła. Przyczyną jest to, że nie włączyliśmy autentykacji w bazie danych. Powiem o tym w innym wpisie.

Plik kraje.sql
CREATE TABLE kraje(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS IDENTITY(
        START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      nazwa VARCHAR(50),  
      liczba_mieszkancow INTEGER
);

CREATE INDEX i_nazwa ON kraje (nazwa ASC);
CREATE INDEX i_liczba_mieszkancow ON kraje (liczba_mieszkancow DESC);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Polska', 38557984);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Makau', 545674);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Monako', 32130);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Singapur', 4608595);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Bangladesz', 138448210);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Japonia', 127214499);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Wietnam', 81624716);
INSERT INTO kraje VALUES(DEFAULT, 'Wielka Brytania', 60094648);

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.