Zielony Smok - logo witryny

Wzorzec projektowy Composite (Java)

Trójkąt Pascala

Jeżeli pominiemy x-y i y-ki to współczynniki liczbowe rozwinięć kolejnych potęg dwumianu Newtona możemy zapisać w postaci tzw. trójkąta Pascala:

trójkąt Pascala

Właściwości

Właściwość 1

Liczby stojące w n-tym wierszu to rozwinięcia dwumianu Newtona dla trójkąt Pascala.

Wiersz piąty (wiersze są liczone od 0) to rozwinięcie trójkąt Pascala = 1,5,10,10,5,1

Właściwość 2

Suma wyrazów w linii dla trójkąt Pascala wynosi trójkąt Pascala.

Np. suma wyrazów dla trójkąt Pascala

Właściwość 3

Dany wyraz jest sumą dwu wyrazów stojących bezpośrednio powyżej niego trójkąt Pascala:

trójkąt Pascala

Właściwość 4

Liczba stojąca na miejscu (liczonym od zera) k w wierszu (liczonym od zera) n jest równa trójkąt Pascala

Np. w wierszu 5 na miejscu 2 stoi trójkąt Pascala

Właściwość 5

Na skrajnych bokach trójkąta są same jedynki:

trójkąt Pascala

Właściwość 6

Na bardziej wewnętrznych bokach trójkąta ułożone są liczby naturalne:

trójkąt Pascala

Właściwość 7

Jeszcze bardziej wewnętrzne boki zawiera liczby trójkątne. Liczba trójkątna podaje liczbę okręgów przy układaniu w kształt trójkąta:

trójkąt Pascala trójkąt Pascala

Właściwość 8

Na jeszcze bardziej wewnętrznych bokach występują liczby piramidalne. Liczba piramidalna to liczba kulek ułożonych w czworościan foremny.

trójkąt Pascala

Właściwość 9

Każda liczba określa liczbę dróg jakimi można do niej dotrzeć od wierzchołka trójkąta, przy założeniu, że poruszamy się wyłącznie w ‘lewo dół’ lub w ‘prawo dół’.

trójkąt Pascala

Właściwość 10

Suma kwadratów wszystkich elementów wiersza (liczonych od zera) n jest równa środkowemu elementowi wiersza 2n.

trójkąt Pascala trójkąt Pascala

Właściwość 11

Po usunięciu z trójkąta Pascal np. liczb parzystych pozostałe liczby tworzą kształt trójkąta Sierpińskiego. Podobna prawidłowość dotyczy także dowolnych liczb naturalnych, np. przez wykreślenie liczb niepodzielnych przez 3.

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
1 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 1
1 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 1
1 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1
1 16 120 560 1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560 120 16 1
1 17 136 680 2380 6188 12376 19448 24310 24310 19448 12376 6188 2380 680 136 17 1

Właściwość 12

Jeżeli zsumujemy liczby w kolejnych równoległych liniach jak pokazano na rysunku otrzymamy kolejne liczby Fibonacciego.

trójkąt Pascala

Wyrazy ciągu Fibonacciego można obliczyć używając symbolu Newtona jako:

trójkąt Pascala

gdzie:

trójkąt Pascala oznacza sumę x-ów od k = 1 do k = n.

Obliczymy 5 wyraz ciągu Fibonacciego:

trójkąt Pascala

Obliczymy 6 wyraz ciągu Fibonnaciego:

trójkąt Pascala

Przykłady

Przykład 1

W większości przypadków niepotrzebne są nam pełne rozwinięcia, a jedynie współczynniki. Obliczymy współczynniki dla 5 i 20 rzędu trójkąta Pascala.

A oto wynik:

n = 5
[1, 5, 10, 10, 5, 1]
n = 20
[1, 20, 190, 1140, 4845, 15504, 38760, 77520, 125970, 167960, 184756,
167960, 125970, 77520, 38760, 15504, 4845, 1140, 190, 20, 1]

Kody

Kody do obliczeń w języku JavaScript możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów JavaScript.

Kody do obliczeń w języku Java możesz znaleźć w książce Matematyka dla programistów Java.