Zielony Smok - logo witryny

Schemat Bernoulliego

Jeżeli doświadczenie przeprowadzane jest w schemacie Bernoulliego to ciąg doświadczeń musi spełniać trzy warunki:

  1. Każde pojedyncze doświadczenie ma dwa możliwe wyniki. Jeden z nich nazywamy sukcesem, drugi porażką.
  2. Prawdopodobieństwo sukcesu (oznaczane jako p), a zatem i prawdopodobieństwo porażki (oznaczane jako q) jest, w tym ciągu doświadczeń stałe, a suma p i q wynosi 1.
  3. Doświadczenia są niezależne, co oznacza, że wynik jednego doświadczenia nie ma wpływu na wynik pozostałych doświadczeń.

Rzucamy monetą. Wyrzucenie schemat Bernoulliego (orzeł) jest sukcesem – wyrzucenie schemat Bernoulliego (reszka) jest porażką. Prawdopodobieństwo p = 1/2 i q = 1/2. Wyniki są niezależne.

Prawdopodobieństwa p i q nie muszą być równe. Takie było by przy rzucaniu np. źle wyważoną monetą, gdy np. orzeł wypada częściej.

Gdy rzucamy kostką sukcesem może być wyrzucenie schemat Bernoulliego, porażką wyrzucenie którejkolwiek innej liczby. Prawdopodobieństwa są równe odpowiednio 1/6 i 5/6

schemat Bernoulliego
Mamy 5 białych i 5 czarnych kul w urnie. Wybieramy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wybrania białej kuli wynosi 1/2. Kulę zwracamy. Mieszamy w urnie. Powtarzamy doświadczenie. Prawdopodobieństwa są takie same. Doświadczenie jest w schemacie Bernoulliego.

Mamy 5 białych i 5 czarnych kul w urnie. Wybieramy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wybrania białej kuli wynosi 1/2. Wybraliśmy czarną kulę. Kuli nie zwracamy. Ponownie wybieramy kulę. Prawdopodobieństwo wybrania białej kuli wynosi 5/9. Prawdopodobieństwa nie są takie same jak w poprzednim doświadczeniu. Doświadczenia nie są niezależne. Doświadczenie nie jest zgodne ze schematem Bernoulliego.