Zielony Smok - logo witryny

Obliczenia BMI (Java)

Podstawy teoretyczne zostały podane tutaj:

Aplikacja desktopowa

Klasa BMI
package bmi;
public class BMI{
	public static final int WE_BIALKO = 4;// w kcal
	public static final int WE_TLUSZCZ = 9;// w kcal
	public static final int WE_CUKIER = 4;// w kcal
	public static final int WE_1KG_TLUSZCZ = 7000;//w kcal
	public static final String[] PLEC = {"M", "K"};
	public static final String[] STAN_ODZYWIENIA = {"NIEDOZYWIENIE", "NORMA",
			"NADWAGA", "OTYLOSC_I", "OTYLOSC_II", "OTYLOSC_III"};
	public static final String[] TYP_OTYLOSCI = {"BEZ_OTYLOSCI", "BRZUSZNA",
			"POSLADKOWO_UDOWA"};
	public static final String[] TRYB_ZYCIA = {"LEZACY", "SIEDZACY",
			"UMIARKOWANY", "SREDNI", "INTENSYWNY"};
	public static final String[] BUDOWA_CIALA = {"DROBNA", "PRZECIETNA",
			"MASYWNA"};
	private double wagaAkt;
	private double wzrost;
	private int wiek;
	private String plec;
	private double obwodPepka;
	private double obwodBioder;
	private double bmi;
	private String stanOdzywienia;
	private double whr;
	private String typOtylosci;
	private double wagaMax;
	private double wagaMin;
	private double wagaOpt;
	private double nadwaga;
	private String trybZycia;
	private String budowa;
	private int Epodst;
	private int Eaktyw;
	private int Ewiek;
	private int Ebud;
	private int Eopt;
	private int szybkoscOdchudzania;//kcal/24h
	private int Ediety;
	private int nadwyzkaKalorii;
	private int czasOdchudzania;
	public BMI(double wagaAkt, double wzrost, int wiek, String plec,
			double obwodPepka, double obwodBioder, String trybZycia,
			String budowa, int szybkoscOdchudzania){
		this.wagaAkt = wagaAkt;
		this.wzrost = wzrost;
		this.wiek = wiek;
		this.plec = plec;
		this.obwodPepka = obwodPepka;
		this.obwodBioder = obwodBioder;
		bmi = obliczBMI(wagaAkt, wzrost);
		stanOdzywienia = obliczStanOdzywienia(bmi, plec, wiek);
		whr = whr(obwodPepka, obwodBioder);
		typOtylosci = obliczTypOtylosci(whr, bmi, plec);
		wagaMax = wagaMax(wzrost);
		wagaMin = wagaMin(wzrost);
		wagaOpt = wagaOpt(wzrost);
		nadwaga = nadwaga(wagaAkt, wagaOpt);
		Epodst = obliczEpodst(wagaOpt);
		Eaktyw = obliczEaktyw(trybZycia, wagaOpt);
		Ewiek = obliczEwiek(wiek);
		Ebud = obliczEbud(budowa, Epodst, Eaktyw, Ewiek);
		Eopt = Epodst + Eaktyw + Ewiek + Ebud;
		this.szybkoscOdchudzania = szybkoscOdchudzania;
		nadwyzkaKalorii = (int)(nadwaga * WE_1KG_TLUSZCZ);
		if(nadwyzkaKalorii > 0){
			Ediety = Eopt - szybkoscOdchudzania;
			if(Ediety < 600){
				Ediety = 600;
				szybkoscOdchudzania = Eopt - Ediety;
			}
		}
		else{
			Ediety = Eopt + szybkoscOdchudzania;
			if(Ediety > 3000){
				Ediety = 3000;
				szybkoscOdchudzania = Ediety - Eopt;
			}
		}
		czasOdchudzania = Math.abs((nadwyzkaKalorii / szybkoscOdchudzania));
	}
	public double getWagaAkt() {
		return wagaAkt;
	}
	public double getWzrost() {
		return wzrost;
	}
	public double getObwodPepka() {
		return obwodPepka;
	}
	public String getPlec() {
		return plec;
	}
	public double getObwodBioder() {
		return obwodBioder;
	}
	public double getBmi() {
		return bmi;
	}
	public String getStanOdzywienia() {
		return stanOdzywienia;
	}
	public double getWhr() {
		return whr;
	}
	public String getTypOtylosci() {
		return typOtylosci;
	}
	public int getSzybkoscOdchudzania() {
		return szybkoscOdchudzania;
	}
	public void setSzybkoscOdchudzania(int szybkoscOdchudzania) {
		this.szybkoscOdchudzania = szybkoscOdchudzania;
	}
	public double getWagaMax() {
		return wagaMax;
	}
	public double getWagaMin() {
		return wagaMin;
	}
	public double getWagaOpt() {
		return wagaOpt;
	}
	public double getNadwaga() {
		return nadwaga;
	}
	public int getWiek() {
		return wiek;
	}
	public String getTrybZycia() {
		return trybZycia;
	}
	public void setTrybZycia(String trybZycia) {
		this.trybZycia = trybZycia;
	}
	public String getBudowa() {
		return budowa;
	}
	public void setBudowa(String budowa) {
		this.budowa = budowa;
	}
	public int getEpodst() {
		return Epodst;
	}
	public void setEpodst(int epodst) {
		Epodst = epodst;
	}
	public int getEaktyw() {
		return Eaktyw;
	}
	public void setEaktyw(int eaktyw) {
		Eaktyw = eaktyw;
	}
	public int getEwiek() {
		return Ewiek;
	}
	public void setEwiek(int ewiek) {
		Ewiek = ewiek;
	}
	public int getEbud() {
		return Ebud;
	}
	public void setEbud(int ebud) {
		Ebud = ebud;
	}
	public int getEopt() {
		return Eopt;
	}
	public void setEopt(int eopt) {
		Eopt = eopt;
	}
	public static int getWeBialko() {
		return WE_BIALKO;
	}
	public static int getWeTluszcz() {
		return WE_TLUSZCZ;
	}
	public static int getWeCukier() {
		return WE_CUKIER;
	}
	public static String[] getBudowaCiala() {
		return BUDOWA_CIALA;
	}
	public void setWagaAkt(double wagaAkt) {
		this.wagaAkt = wagaAkt;
	}
	public void setWzrost(double wzrost) {
		this.wzrost = wzrost;
	}
	public void setWiek(int wiek) {
		this.wiek = wiek;
	}
	public void setPlec(String plec) {
		this.plec = plec;
	}
	public void setObwodPepka(double obwodPepka) {
		this.obwodPepka = obwodPepka;
	}
	public void setObwodBioder(double obwodBioder) {
		this.obwodBioder = obwodBioder;
	}
	public void setBmi(double bmi) {
		this.bmi = bmi;
	}
	public void setStanOdzywienia(String stanOdzywienia) {
		this.stanOdzywienia = stanOdzywienia;
	}
	public void setWhr(double whr) {
		this.whr = whr;
	}
	public void setTypOtylosci(String typOtylosci) {
		this.typOtylosci = typOtylosci;
	}
	public void setWagaMax(double wagaMax) {
		this.wagaMax = wagaMax;
	}
	public void setWagaMin(double wagaMin) {
		this.wagaMin = wagaMin;
	}
	public void setWagaOpt(double wagaOpt) {
		this.wagaOpt = wagaOpt;
	}
	public void setNadwaga(double nadwaga) {
		this.nadwaga = nadwaga;
	}
	private static double obliczBMI(double masa, double wzrost) {
		return roundToDecimal(masa / Math.pow(wzrost / 100, 2), 1);
	}
	private static String obliczStanOdzywienia(double bmi, String plec, int wiek) {
		String sto = null;
		if(plec.equals(PLEC[0])){
			if(bmi < 18.5){
				sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
			}
			else if((bmi ≥ 18.5) && (bmi < 25.0)){
				sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
			}
			else if((bmi ≥ 25.0) && (bmi < 30.0)){
				sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
			}
			else if((bmi ≥ 30.0) && (bmi < 35.0)){
				sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
			}
			else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
				sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
			}
			else{
				sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
			}
		}
		else if(plec.equals(PLEC[1])){
			if(wiek < 35){
				if(bmi < 18.5){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
				}
				else if((bmi ≥ 18.5) && (bmi < 25.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
				}
				else if((bmi ≥ 25.0) && (bmi < 30.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
				}
				else if((bmi ≥ 30.0) && (bmi < 35.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
				}
				else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
				}
				else{
					sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
				}
			}
			else if(wiek ≥ 35 && wiek < 45){
				if(bmi <19.5){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
				}
				else if((bmi ≥ 19.5) && (bmi < 26.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
				}
				else if((bmi ≥ 26.0) && (bmi < 30.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
				}
				else if((bmi ≥ 30.0) && (bmi < 35.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
				}
				else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
				}
				else{
					sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
				}
			}
			else if(wiek ≥ 45 && wiek < 55){
				if(bmi < 20.5){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
				}
				else if((bmi ≥ 20.5) && (bmi < 27.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
				}
				else if((bmi ≥ 27.0) && (bmi < 30.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
				}
				else if((bmi ≥ 30.0) && (bmi < 35.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
				}
				else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
				}
				else{
					sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
				}
			}
			else if(wiek ≥ 55 && wiek < 65){
				if(bmi < 21.5){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
				}
				else if((bmi ≥ 21.5) && (bmi < 27.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
				}
				else if((bmi ≥ 27.0) && (bmi < 31.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
				}
				else if((bmi ≥ 31.0) && (bmi < 35.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
				}
				else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
				}
				else{
					sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
				}
			}
			else if(wiek ≥ 65){
				if(bmi < 22.5){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[0];
				}
				else if((bmi ≥ 22.5) && (bmi < 28.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[1];
				}
				else if((bmi ≥ 28.0) && (bmi < 31.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[2];
				}
				else if((bmi ≥ 31.0) && (bmi < 35.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[3];
				}
				else if((bmi ≥ 35.0) && (bmi < 40.0)){
					sto = STAN_ODZYWIENIA[4];
				}
				else{
					sto = STAN_ODZYWIENIA[5];
				}
			}
		}
		return sto;
	}
	private static String obliczTypOtylosci(double whr, double bmi, String plec) {
		String to = null;
		if(bmi ≥ 30){
			if(plec.equals(PLEC[0])){
				if(whr ≥ 1.0){
					to = TYP_OTYLOSCI[1];
				}
				else if(whr < 1.0){
					to = TYP_OTYLOSCI[2];
				}
			}
			else if(plec.equals(PLEC[1])){
				if(whr ≥ 0.85){
					to = TYP_OTYLOSCI[1];
				}
				else if(whr < 0.85){
					to = TYP_OTYLOSCI[2];
				}
			}
		}
		else{
			to = TYP_OTYLOSCI[0];
		}
		return to;
	}
	private static double wagaMin(double wzrost) {
		return roundToDecimal(19.0 * Math.pow(wzrost / 100, 2), 1);
	}
	private static double wagaMax(double wzrost) {
		return roundToDecimal(25.0 * Math.pow(wzrost / 100, 2), 1);
	}
	private static double wagaOpt(double wzrost) {
		double max = wagaMax(wzrost);
		double min = wagaMin(wzrost);
		return roundToDecimal(max - ((max - min) / 2), 1);
	}
	private static double nadwaga(double wagaAkt, double wagaOpt) {
		return roundToDecimal(wagaAkt - wagaOpt, 2);
	}
	private static double whr(double obwodPepka, double obwodBioder) {
		return roundToDecimal(obwodPepka / obwodBioder, 2);
	}
	public static double roundToDecimal(double num, int dec) {
		int multi = (int)Math.pow(10, dec);
		int temp = (int)Math.round(num * multi);
		return (double)temp / multi;
	}
	private static int obliczEaktyw(String trybZycia, double wagaOpt) {
		int e = 0;
		if(trybZycia.equals(TRYB_ZYCIA[0])){
			e = 0;
		}
		else if(trybZycia.equals(TRYB_ZYCIA[1])){
			e = (int)(wagaOpt * 6);
		}
		else if(trybZycia.equals(TRYB_ZYCIA[2])){
			e = (int)(wagaOpt * 10);
		}
		else if(trybZycia.equals(TRYB_ZYCIA[3])){
			e = (int)(wagaOpt * 15);
		}
		else if(trybZycia.equals(TRYB_ZYCIA[4])){
			e = (int)(wagaOpt * 20);
		}
		return e;
	}
	private static int obliczEpodst(double wagaOpt) {
		return (int)(wagaOpt * 20);
	}
	private static int obliczEwiek(int wiek) {
		int e = 0;
		if((wiek > 10) && (wiek < 18)){
			e = 400;
		}
		if(wiek > 70){
			e = -300;
		}
		if(wiek > 60){
			e = -200;
		}
		return e;
	}
	private static int obliczEbud(String budowa, int epodst, int eaktyw,
			int ewiek) {
		int e = 0;
		if(budowa.equals(BUDOWA_CIALA[0])){
			e = -(int)(0.1 * (epodst + eaktyw + ewiek));
		}
		else if(budowa.equals(BUDOWA_CIALA[2])){
			e = (int)(0.1 * (epodst + eaktyw + ewiek));
		}
		else if(budowa.equals(BUDOWA_CIALA[1])){
			e = 0;
		}
		return e;
	}
	public int getEdiety() {
		return Ediety;
	}
	public void setEdiety(int ediety) {
		Ediety = ediety;
	}
	public int getNadwyzkaKalorii() {
		return nadwyzkaKalorii;
	}
	public void setNadwyzkaKalorii(int nadwyzkaKalorii) {
		this.nadwyzkaKalorii = nadwyzkaKalorii;
	}
	public int getCzasOdchudzania() {
		return czasOdchudzania;
	}
	public void setCzasOdchudzania(int czasOdchudzania) {
		this.czasOdchudzania = czasOdchudzania;
	}
}
Klasa BMIMain
package bmi;
public class BMIMain{
	public static void main(String[] args) {
		BMI bmi = new BMI(72, 174, 60, BMI.PLEC[0], 100, 100,
				BMI.TRYB_ZYCIA[2], BMI.BUDOWA_CIALA[1], 1000);
		System.out.println("bmi: " + bmi.getBmi());
		System.out.println("waga min: " + bmi.getWagaMin());
		System.out.println("waga opt:" + bmi.getWagaOpt());
		System.out.println("waga max:" + bmi.getWagaMax());
		System.out.println("waga aktualna: " + bmi.getWagaAkt());
		System.out.println("nadwaga: " + bmi.getNadwaga());
		System.out.println("stan odżywienia: " + bmi.getStanOdzywienia());
		System.out.println("nadwyzka kalorii: " + bmi.getNadwyzkaKalorii());
		System.out.println("energia diety: " + bmi.getEdiety());
		System.out.println("czas odchudzania do wartości optymalnej: "
				+ bmi.getCzasOdchudzania());
		System.out.println("Epodst: " + bmi.getEpodst());
		System.out.println("energia opt: " + bmi.getEopt());
	}
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

bmi: 23.8
waga min: 57.5
waga opt:66.6
waga max:75.7
waga aktualna: 72.0
nadwaga: 5.4
stan odżywienia: NORMA
nadwyzka kalorii: 37800
energia diety: 998
czas odchudzania do wartości optymalnej: 37
Epodst: 1332
energia opt: 1998