Zielony Smok - logo witryny

Lucyfer

BW: Iz 14,12

Jako żeś spadł z nieba Lucyferze, któryś rano wschodził? […]

BT: Iz 14,12

12 Jakże to spadłeś z niebios,
Jaśniejący, Synu Jutrzenki?
Jakże runąłeś na ziemię,
ty, który podbijałeś narody?

Ryc. Lucyfer (rys. Maciej Krzywcki)

Powyższy fragment dotyczy króla Babilonu, nieprawdopodobnie potężnego, porównywanego do Boga, nazywanego Synem Jutrzenki, który mimo to i tak upadł.

Jutrzenka, to Wenus, czyli Gwiazda Poranna, czyli Gwiazda Zaranna. Po łacinie określana jako ‘lucifer‘ – ‘niosąca światło’albo ‘przynosząca światło’, gdyż po pewnym okresie nieobecności ponownie pojawia się na niebie, o świcie, jako najjaśniejszy obiekt rozświetlający ciemności. Ponieważ Wujek tłumaczył Biblię z łacińskiej Wulgaty użył słowa Lucyfer, spolszczanego niekiedy na Lucyper.

Lucyfer nie miał nic wspólnego z diabłem, czy szatanem.

W Ewangelii Łukasza Jezus wypowiada słowa: “widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica” (Łk 10,18). Ponieważ błyskawica również ‘jaśnieje’, czy ‘przynosi światło’ – skojarzono oba obrazy i wysunięto (niesłuszny) wniosek o związku Lucyfera z Szatanem.

Ojcowie wczesnego Kościoła uważali nawet, że Lucyfer było pierwotnym imieniem Szatana, oddającym jego świetlistość w okresie, gdy jeszcze nie zbuntował się przeciw Bogu.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 171

Autor: Jacek Piechota