Zielony Smok - logo witryny

Obrót

Punkt (0,0) czyli górny, lewy róg ekranu jest środkiem obrotu. Obrót obiektu następuje o kąt α (podany w radianach). Promieniem obrotu jest odległość od punktu (0,0) do obracanego punktu. Kąty są liczone w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Macierz obrotu wygląda następująco:

(obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara)

a cała operacja wygląda następująco:

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie obrotowi.

Jeżeli zmienimy macierz obrotu na:

dokonamy obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obrót możemy wykonać na trzy sposoby.