Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja PI

Opis

Zwraca liczbę π = 3.141592653589793, która jest stosunkiem obwodu koła do jego średnicy.

Składnia

PI()

Przykład

Przykład w klasie R074_PI:
package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_PI {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_pi";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, PI()*val FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    //zamykamy polaczenie
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    //zatrzyujemy baze danych
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    //zatrzymujemy silnik Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  -127.54866173574561
-39.8  -125.03538761287376
-37.9  -119.06636157105315
-37.8  -118.75220230569417
-36.8  -115.61060965210437
33.2  104.30087609918114
36.6  114.98229112138644
36.6  114.98229112138644
36.7  115.29645038674542
37.1  116.55308744818133
37.4  117.49556524425826
38.3  120.32299863248906
38.9  122.20795422464295
39.2  123.1504320207199
39.7  124.7212283475148
40.1  125.9778654089507
41.2  129.43361732

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.