Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja CEIL (CEILING)

Opis

Zaokrągla wartość w górę i zwraca najmniejszą wartość całkowitą typu DOUBLE, która jest większa lub równa podanej wartości. W matematyce oznaczana jako ⌈x⌉

Składnia

CEIL (wartość)

albo

CEILING (wartość)

Zakres

Działa na liczbach typu DOUBLE

Ograniczenia

Jeśli wartość jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • INTEGER – wynik jest DOUBLE identyczny z liczbą
 • 0 – wynik jest 0
 • Pomiędzy -1.0 i 0 – wynik jest 0

Przykład

Przykład w klasieR074_CEIL

package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_CEIL {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_ceil";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, CEIL(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql
CREATE TABLE mathdata(
      id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY GENERATED ALWAYS AS 
          IDENTITY(START WITH 1, INCREMENT BY 1),
      val DOUBLE
);

CREATE INDEX i_val ON mathdata (val ASC);

INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -37.8);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 39.7);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.6);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 33.2);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 39.2);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -40.6);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 41.2);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 40.1);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -39.8);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 38.9);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 38.3);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -37.9);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 37.4);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 37.1);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, -36.8);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.7);
INSERT INTO mathdata (id, val) VALUES (DEFAULT, 36.6);

Wynik

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

-40.6  -40.0
-39.8  -39.0
-37.9  -37.0
-37.8  -37.0
-36.8  -36.0
33.2  34.0
36.6  37.0
36.6  37.0
36.7  37.0
37.1  38.0
37.4  38.0
38.3  39.0
38.9  39.0
39.2  40.0
39.7  40.0
40.1  41.0
41.2  42.0

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.