Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja RADIANS

Opis

Zamienia wartość kąta podaną w w stopniach ° na wartość kąta podaną w radianach. Zwracana wartość jest typu
DOUBLE.

Składnia

RADIANS(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być DOUBLE

Wartości podane w radianach nie są dokładne, ze względu na sposób reprezentacji typu double w Javie.

Przykład

Przykład w klasie R074_RADIANS:

 package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_RADIANS {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_radians";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, RADIANS(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    //zamykamy polaczenie
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    //zatrzyujemy baze danych
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    //zatrzymujemy silnik Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

-40.6  -0.7086036763096978
-39.8  -0.6946410422937431
-37.9  -0.6614797865058508
-37.8  -0.6597344572538565
-36.8  -0.6422811647339132
33.2  0.5794493116621174
36.6  0.6387905062299246
36.6  0.6387905062299246
36.7  0.640535835481919
37.1  0.6475171524898963
37.4  0.6527531402458793
38.3  0.6684611035138281
38.9  0.6789330790257941
39.2  0.6841690667817772
39.7  0.6928957130417488
40.1  0.6998770300497262
41.2  0.7190756518216638

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.