Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja MOD

Opis

Zwraca resztę z dzielenia (modulus) liczb całkowitych ‘val1’ przez ‘val2’. Wynik jest liczbą ujemną jeśli ‘val1’ jest liczbą ujemną.

Składnia

MOD(val1, val2)

Ograniczenia

Wynik jest typu

 • SMALLINT – jeśli oba argumenty są SMALLINT
 • INTEGER – jeśli jeden argument jest INTEGER, a drugi INTEGER albo SMALLINT
 • BIGINT – jeśli jeden argument jest BIGINT, a drugi BIGINT albo INTEGER albo SMALLINT
 • NULL – jeśli co najmniej jeden z argumentów jest NULL.
Przykład w klasie R074_MOD:
 span class="s0">package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_MOD {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_mod";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, MOD(CAST(val AS INTEGER), 5) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    //zamykamy polaczenie
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    //zatrzyujemy baze danych
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    //zatrzymujemy silnik Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  0.0
-39.8  -4.0
-37.9  -2.0
-37.8  -2.0
-36.8  -1.0
33.2  3.0
36.6  1.0
36.6  1.0
36.7  1.0
37.1  2.0
37.4  2.0
38.3  3.0
38.9  3.0
39.2  4.0
39.7  4.0
40.1  0.0
41.2  1.0

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.