Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja LOG10

Opis

Zwraca logarytm dziesiętny (o podstawie 10) podanej wartości log10(wartość). Zwracany wynik jest DOUBLE.

Matematycznie oznaczany jako log10x albo prościej logx.

Składnia

LOG10(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być DOUBLE i większa od 0.

Jeśli ‘wartość’ jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • mniejsza od zera lub równa 0 – wyrzucany jest wyjątek
Klasa R074_LOG10
package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_LOG10 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_log10";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, LOG10(ABS(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    //zamykamy polaczenie
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    //zatrzyujemy baze danych
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    //zatrzymujemy silnik Derby
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

33.2  1.5211380837040362
36.6  1.5634810853944108
36.6  1.5634810853944108
36.7  1.5646660642520893
37.1  1.5693739096150459
37.4  1.57287160220048
38.3  1.5831987739686226
38.9  1.5899496013257077
39.2  1.5932860670204572
39.7  1.5987905067631152
40.1  1.6031443726201824
41.2  1.6148972160331345

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.