Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja DEGREES

Opis

Zamienia wartość kąta podaną w radianach na wartość kąta podaną w stopniach °. Zwracana wartość jest typu DOUBLE.

Składnia

DEGREES(wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być DOUBLE

Wartości podane w stopniach nie są dokładne, ze względu na sposób reprezentacji typu double w Javie.

Przykład

Przykład w pliku R074_DEGREES:

package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_DEGREES {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_degrees";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, DEGREES(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  -2326.2086482311424
-39.8  -2280.3720246206763
-37.9  -2171.51004354582
-37.8  -2165.7804655945115
-36.8  -2108.484686081429
33.2  1902.2198798343334
36.6  2097.025530178813
36.6  2097.025530178813
36.7  2102.7551081301217
37.1  2125.673419935354
37.4  2142.862153789279
38.3  2194.4283553510527
38.9  2228.805823058902
39.2  2245.994556912827
39.7  2274.6424466693684
40.1  2297.5607584746012
41.2  2360.586115938992

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.