Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja ABS (ABSVAL)

Opis

Zwraca wartość absolutną danego wyrażenia. W matematyce oznaczana jako |x|.

Składnia

ABS (wartość)

albo

ABSVAL

Przykład

Przykład w klasie R074_ABS:

package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;


public class R074_ABS {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_abs";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, ABS(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

-40.6  40.6
-39.8  39.8
-37.9  37.9
-37.8  37.8
-36.8  36.8
33.2  33.2
36.6  36.6
36.6  36.6
36.7  36.7
37.1  37.1
37.4  37.4
38.3  38.3
38.9  38.9
39.2  39.2
39.7  39.7
40.1  40.1
41.2  41.2

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.