Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja EXP

Opis

Zwraca liczbę e(podstawa logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi ‘wartość’

ewartość

Składnia

EXP (wartość)

Ograniczenia

‘wartość’ musi być DOUBLE

Przykład

Przykład w klasie R074_EXP:

package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_EXP {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074_exp";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, EXP(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    //startujemy silnik Derby
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    //Tworzymy połączenie z bazą 'baza_testowa'. Jeśli baza nie istnieje
    //zostanie utworzona. Jesli istnieje zostanie użyta.
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  2.331546249553593E-18
-39.8  5.188951605054656E-18
-37.9  3.469278269749097E-17
-37.8  3.834145450438509E-17
-36.8  1.042228790559592E-16
33.2  2.621662603718911E14
36.6  7.855576054835269E15
36.6  7.855576054835269E15
36.7  8.68175420053538E15
37.1  1.2951655335209504E16
37.4  1.748290602692123E16
38.3  4.3001010055879984E16
38.9  7.8352948858600352E16
39.2  1.05765418116334288E17
39.7  1.74377694552893024E17
40.1  2.6014095145175104E17
41.2  7.8150660778845005E17

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.