Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja COS

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kosinusem kąta podanego w radianach.

Składnia

COS(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
Klasa R075_COS
package aderby.functions.math.trigo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R075_COS {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r075_cos";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, COS(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  -0.9711702731126902
-39.8  -0.5056125707565755
-37.9  0.9798897417736435
-37.8  0.9949151051086736
-36.8  0.6223054402265309
33.2  -0.2116639163173255
36.6  0.45438747440426913
36.6  0.45438747440426913
36.7  0.5410494509487578
37.1  0.8258367804435001
37.4  0.9555985806128394
38.3  0.824833798332418
38.9  0.36152981470127576
39.2  0.0698512418071273
39.7  -0.41695427111217037
40.1  -0.737993341925624
41.2  -0.9361447674306613

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.