Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja SQRT

Opis

Zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej wartości.

Składnia

SQRT(wartość)

Ograniczenia

Działa na typach REAL, FLOAT i DOUBLE. Inne typu muszą być rzutowane do jednego z tych typów.

Klasa R074_SQRT.java

package aderby.functions.math.general;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R074_SQRT {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r074";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, SQRT(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

33.2  5.761944116355173
36.6  6.04979338490167
36.6  6.04979338490167
36.7  6.058052492344384
37.1  6.0909769331364245
37.4  6.115553940568262
38.3  6.18869937870632
38.9  6.23698645180507
39.2  6.260990336999411
39.7  6.300793600809346
40.1  6.332456079595025
41.2  6.418722614352485

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.