Zielony Smok - logo witryny

Apache Derby: funkcja COT

Opis

Zwraca liczbę DOUBLE będącą kotangensem kąta podanego w radianach.

Składnia

COT(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
Klasa R075_COT
package aderby.functions.math.trigo;

import aderby.DerbyUtil;

import java.io.*;
import java.sql.*;

public class R075_COT {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r075_cot";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = "SELECT val, COT(val) FROM mathdata";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery(selectsql);
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getDouble(1) + "  " + rs.getDouble(2));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
    DerbyUtil.dropDatabase(new File(baza));
  }
}
Plik mathdata.sql

Treść pliku mathdata.sql

Wynik

-40.6  4.0739251536287835
-39.8  0.5860403745314795
-37.9  -4.9107506729100265
-37.8  -9.878313958778575
-36.8  0.7949996192438126
33.2  -0.21657086807697742
36.6  -0.5100868439213987
36.6  -0.5100868439213987
36.7  -0.6433476608486036
37.1  -1.46448532209411
37.4  -3.2429272985507023
38.3  1.4589138050930366
38.9  0.3877575205653216
39.2  0.07002227689670763
39.7  -0.4587321732231088
40.1  -1.0936345593074428
41.2  2.6624156365444733

Pliki do ściągnięcia

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.