Zielony Smok - logo witryny

Zły duch

Zły duch
Ryc. Zły duch
(rys. Maciej Krzywcki)

Wbrew temu co twierdzą encyklopedie, leksykony i słowniki religijne – zły duch nie jest dokładnie tożsamy ani z demonem ani z szatanem.

W wielu cytatach demony są wymieniane obok złych duchów.

Wspólną cechą jest to, że wszystkie trzy typy istot mogły wnikać do ciała człowieka i powodować opętanie.

Złe duchy były prawdopodobnie najniższą hierarchią złych istot. W hierarchii najwyżej stał szatan/diabeł potem demon, potem zły duch.

Problem komplikuje fakt, że wszystkie trzy typy istot mogły szkodzić, a więc były ‘złymi’ duchami (powodowały zło), co spowodowało mylne ich zaklasyfikowanie i używanie określenia ‘zły duch’ do wszystkich trzech kategorii istot.

Złe duchy również wierzą w Boga (Jk 2,19).

Opętanie

Podstawową cechą i umiejętnością złych duchów jest opętywanie człowieka.

To co dla demonów i szatanów jest umiejętnością uboczną, to dla złych duchów jest umiejętnością podstawową i celem ich istnienia.

Złe duchy żyją na świecie i dążą do znalezienia zakwaterowania w człowieku (Mt 12,43-45). Jeśli nie znajdą muszą przed czasem pójść do piekła (Mt 8, 29; Łk 8,28-31).

W człowieku może mieszkać jeden zły duch lub więcej (Łk 7,33; 8,30; Mt 12,43-45).

Nie bardzo wiadomo co powoduje opętanie, ale jest możliwe, że człowiek grzesząc pokazuje, że jest skłonny do złego i złe duchy takiego człowieka chętniej wybierają na mieszkanie niż innych ludzi.

Prawdopodobnie uprawianie okultyzmu np. wiara we wróżby, chodzenie do wróżek, wróżenie, seanse spirytystyczne, satanizm, podpisywanie paktów z diabłem, wzywanie diabelskich mocy itp. oznacza dla złych duchów dobrowolne oddanie się człowieka w ich władzę.

Złe duchy umieją mówić i wyrażać życzenia (Mt 8,31).

Złe duchy mogą mieszkać w zwierzętach (Łk 8,32-33).

Typy złych duchów

Zły duch opętując człowieka zmienia jego sposób myślenia, odczuwanie i wolę, a więc i postępowanie człowieka.

Złe duchy klasyfikujemy w zależności od tego do czego chcą doprowadzić człowieka. Złe duchy różnią się stopniem złośliwości (Mt 12,45)

Ich ostatecznym celem jest zniszczenie człowieka i doprowadzenie go do piekła lub do śmierci. (Mk 9,22).

Duchy zwodnicze

Skłaniają człowieka do niewiary w Boga (1 Tm 4,1).

Duchy kłamstwa

Skłaniają do kłamstwa (1 Krl 22,22).

Duchy nieczyste

Zanieczyszczają życie duchowe człowieka, zakłócają wspólnotę z Bogiem i wpływ Boga (Mk 1,23).

Duchy powodujące choroby

Powodują choroby fizyczne i psychiczne, np. chorobę umysłową (Mk 5,1n), padaczkę (Mk 9,17-18; Łk 9,42), niemoc (Łk 13,11), niemotę (Mt 9,32; Łk 11,14) oraz ślepotę (Mt 12,22).

Objawy opętania

  • przemawianie obcym głosem (Mt 8,29; Mk 1,24; Łk 4,34; Dz 19,15)
  • wróżenie (Dz 16,16)
  • krzyk, zgrzytanie zębami, napady szału (Mk 5,5; 9,18)
  • niezwykła siła (Mk 5,4; Dz 19,16)
  • silny opór przeciwko wszystkiemu co związane z Bogiem (Mk 5,7; Łk 4,34)

Uwolnienie od złego ducha

Aby można było człowieka uwolnić od opętania musi on tego chcieć, zdecydować się na pokutę i oddanie we władzę Jezusa, który przyszedł, aby zniszczyć diabła i złe duchy (1J 3,8).

Jezus uzdrawiał opętanych wypędzając złe duchy (Mt 4,24; 8,16; 9,33; 12,22-23; 15,22.28; 17,18; Mk 1,34.39; 7,25-29; 16,9; Łk 4,35.41; 7,21; 8,2.27-29.35.38; Dz 10,38).

Władzę nad złymi duchami przekazał apostołom (Mt 10,1.8; Dz 5,16;8,7;16,18;19,12).

Każdy kto wierzy w Jezusa może wypędzać złe duchy (Mt 7,22; Mk 9,38; 16,17; Łk 9,49; 10,17; 13,32).

Gdy mieszkanie dla złego ducha staje się niewygodne zły duch opuszcza w końcu swoje mieszkanie w człowieku (Jk 4,7).

Niektóre złe duchy można było wyrzucać tylko modlitwą lub postem (Mt 17,21).

Czy Bóg zsyła złe duchy?

Odpowiedź w innym artykule.

Komentarz

Czytam czasopismo Egzorcysta i nigdy się nie dowiedziałem dlaczego egzorcyści nie stosują prostego sposobu z ‘paloną rybą’, który jest najłatwiejszym i pewnym sposobem pozbycia się demona czy innego złego ducha na zawsze – opisałem to w artykule o demonach.

Dzisiaj wiadomo, że wszystkie choroby, które w NT były rzekomo powodowane przez złe duchy i wyleczone po wyrzuceniu złych duchów mają w rzeczywistości zupełnie inne przyczyny. Złe duchy są bezpodstawnie oskarżane i posądzane o powodowanie chorób.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 203

Autor: Jacek Piechota