Zielony Smok - logo witryny

Czy Bóg wysyłał złe duchy?

Saul i demon
Ryc. Saul i demon (rys. Maciej Krzywcki)

Duch obłędu

Bóg chce wykonać swój sąd nad Egiptem. Zsyła ducha obłędu na książęta Egiptu i ich doradców, aby sprowadzili Egipt na złą drogę (Iz 19,11-14). Dzięki temu Bóg (będzie) mógł ich ukarać.

Duch niepokojący Saula

Bóg zsyła na Saula złego ducha. Duch opętuje Saula i odtąd go dręczy. Zły duch nie lubił muzyki. Gdy Dawid grał Saulowi na cytrze, stan Saula się polepszał, gdyż zły duch go odstępował. (1 Sm 16,14.15.23). Saul miał napady szału (1 Sm 18,10; 19,10)

Duch kłamstwa

Pan Bóg chciał uśmiercić Achaba – miał zginąć w Ramot w Gileadzie. Pan Bóg szukał ochotnika, który zwiedzie króla Achaba i jego doradców i przekona go aby poszedł tam walczyć. Na ochotnika zgłasza się jakiś duch. Pan Bóg wysyła go jako ducha kłamstwa, aby zwiódł doradców (proroków) Achaba (1 Krl 22,20-23).

Misja się udaje. Achab ginie.

Duch niezgody

Bóg zsyła ducha niezgody, który wprowadza niezgodę między Abimeleka i możnych z Sychem (Sdz 9,23). Możni buntują się. W rezultacie ginie wielu ludzi.

Duch twardego snu

Bóg zsyła ducha twardego snu na swój lud niewierny (Iz 29,10; Rz 11,8).

Komentarz

Jak widać Bóg wysyła duchy nieczyste aby nękały i zwodziły ludzi.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 147

Autor: Jacek Piechota