Zielony Smok - logo witryny

Odbicie względem prostej przechodzącej przez punkt (0,0)

Użyty został Skrypt transform.js.

Odbicie przez oś X, oś Y lub obie osie może być wykonane za pomocą skalowania.

Ponieważ prosta przebiega przez brzegi elementu canvas, wiemy, że prosta przecina oś X pod kątem φ, którego tangens = 250/500=0.5, czyli m = 0.5, a b= 0, czyli prosta wyrażona jest równaniem y=mx+b, czyli y=0.5x+0.

Jeżeli tgφ= 0.5 to kąt wynosi 0.4636476090008061 radianów, czyli 26.56505117707799°

Macierz takiego przekształcenia wygląda następująco:

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(0,0);
	ctx.lineTo(500,250);
	ctx.strokeStyle = "black";
	ctx.stroke();
	var leftX = 220;
	var topY = 20;
	var width = 100;
	var height = 75;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	var tan=0.5;
	var atan=Math.atan(tan);
	var cos2=Math.cos(2*atan);
	var sin2 = Math.sin(2*atan);
	ctx.setTransform(1,0,0,1,0,0);
	ctx.transform(cos2,sin2,sin2,-cos2,0,0);
	drawRectangle(ctx);