Zielony Smok - logo witryny

Zerowanie macierzy

Aktualną macierz <canvas> zastępujemy macierzą jednostkową (domyślną):

przy użyciu setTransfrorm(1, 0, 0, 1, 0, 0).

Aktualna macierz jest zastąpiona macierzą zerową.