Zielony Smok - logo witryny

Macierz przekształceń

Macierz przekształceń w znaczniku <canvas> ma postać:

gdzie a, b, c, d, e, f są liczbami ustalanymi przez programistę.

W funkcjach transform(a, b, c, d, e, f) i setTransform(a, b, c, d, e, f) liczby ułożone są kolejno.

W innych językach kolejność może być inna, np. w języku Java: a, c, e, b, d, f.