Zielony Smok - logo witryny

Translacja

Macierz translacji ma postać:

a cała operacja wygląda następująco:

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie przesunięciu.

Translację, czyli przesunięcie obiektu możemy wykonać na trzy sposoby.