Zielony Smok - logo witryny

Zastosowania wzorów Bernoulliego

Więcej o dominacji w genetyce

I prawo Mendla

Rozszczepienie genotypów przy dziedziczeniu jednej cechy:

Przy niepełnym dominowaniu

Otrzymujemy rozszczepienie genotypów i fenotypów 1:2:1 (czerwony : różowy : biały)

wzór Bernoulliego - zastosowania

Przy pełnym dominowaniu

Otrzymujemy rozszczepienie genotypów 1:2:1 i rozszczepienie fenotypów 3:1 (czerwony: biały)

wzór Bernoulliego - zastosowania

Obliczenie prawdopodobieństwa zachorowania potomstwa

Np. jeżeli mamy troje dzieci użyjemy trzeciego rzędu trójkąta Pascala:

wzór Bernoulliego - zastosowania

Jeżeli dzieci mogą zachorować na pewną chorobę to mamy:

wzór Bernoulliego - zastosowania możliwość, że wśród trojga dzieci 0 będzie chorych:

wzór Bernoulliego - zastosowania możliwości, że wśród trojga dzieci 1 będzie chore,

wzór Bernoulliego - zastosowania możliwości, że wśród trojga dzieci 2 będzie chorych,

wzór Bernoulliego - zastosowania możliwość, że wśród trojga dzieci 3 będzie chorych.

Ponieważ suma wzór Bernoulliego - zastosowania możemy łatwo obliczyć prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń. Wynoszą one odpowiednio wzór Bernoulliego - zastosowania.

Powyższe wyliczenie jest słuszne jeśli prawdopodobieństwo zdrowia wzór Bernoulliego - zastosowania i prawdopodobieństwo choroby wzór Bernoulliego - zastosowania.

Jeżeli np. z powodów genetycznych prawdopodobieństwa zdrowia i choroby są różne to należy użyć innego wzoru albo obliczyć to następująco:

wzór Bernoulliego - zastosowania oznacza troje dzieci: 1 jest chore, dwoje jest zdrowych.

Jeżeli prawdopodobieństwo choroby wynosi wzór Bernoulliego - zastosowania, a zdrowia wzór Bernoulliego - zastosowania to obliczenie będzie następujące:

wzór Bernoulliego - zastosowania

Prawdopodobieństwo, że dwoje dzieci jest zdrowych, a 1 jest chore wynosi wzór Bernoulliego - zastosowania

Zauważ, że suma wykładników potęgowych wzór Bernoulliego - zastosowania

Obliczanie częstości genów

Prawo Hardy’ego – Weinberga, to podstawowe prawo genetyki populacyjnej stwierdzające, że w populacjach (spełniających pewne warunki) częstość poszczególnych genotypów nie zmienia się z pokolenia na pokolenie.

Przy cesze reprezentowanej przez dwa allele A i a jednego genu, rozkład genotypów jest określony równaniem:

gdzie:
p i q to częstości (prawdopodobieństwa napotkania) alleli A i a.
pp to częstość homozygot dominujących AA, pq to prawdopodobieństwo heterozygot Aa, a qq to prawdopodobieństwo homozygot recesywnych aa.