Zielony Smok - logo witryny

Uogólniony wzór Bernoulliego

Wzór Bernoulliego można uogólnić:

Uogolniony wzór Bernoulliego

gdzie

p oznacza prawdopodobieństwo

k1, k2, …, ki – oznacza liczbę zdarzeń
sprzyjających.

p1, p2, …, pi – oznacza prawdopodobieństwa
zdarzeń sprzyjających.

n = k1 + ki + … + ki – jest łączną liczbą przeprowadzonych doświadczeń.

p1 + p2 + … + pi = 1

Przykład 1

Wiadomo, że rozkład kolorów oczu jest następujący:

  • niebieskie – 7%
  • zielone – 1%
  • brązowe – 90%
  • szare – 2 %

Sprawdzamy kolor oczu trzech osób przypadkowo spotkanych na ulicy osób. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 1 osoba będzie miała oczy zielone, a 2 osoby oczy niebieskie?

Rozwiązanie

k1 = 1, p1 = 0.01

k2 = 2, p1 = 0.07

k3 = 0, p1 = 0.90

k4 = 0, p1 = 0.02

n = k1 + k2 + k3+ k4= 1 + 2 + 0 + 0 = 3

p1 +p2+p3+p4 = 0.01 + 0.07 + 0.90 + 0.02 = 1

Uogolniony wzór Bernoulliego

Uogolniony wzór Bernoulliego