Zielony Smok - logo witryny

Za co w Starym Testamencie groziła kara śmierci?

Ukamienowanie
Ryc. Ukamienowanie (rys. Maciej Krzywcki)

Ukamienowanie, obok rozszarpania, było najstarszym sposobem wykonywania egzekucji. W Arabii Saudyjskiej, Iranie, Nigerii, Somalii, Sudanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest stosowana do dzisiaj.

W Palestynie było stosowane do 70 r. – potem wygasło. W niektórych regionach, gdzie obowiązywało prawo rzymskie – zaprzestano stosowania znacznie wcześniej, gdyż tylko Rzymianie mieli prawo wydawania i wykonywania wyroków śmierci.

W każdym przypadku, gdy w poniższej tabeli nie jest podane ukamienowanie jako rodzaj śmierci – mogło być wykonywane ukamienowanie.

Za co w ST groziła kara śmierci?
Lp. Przewinienie Rodzaj kary śmierci Odnośnik
1 Przelanie ludzkiej krwi przelanie krwi Rdz 9,6
2 Uderzenie ze skutkiem śmiertelnym śmierć Wj 21,12
3 Zabójstwo po śmierci powieszenie (do zmroku) na drzewie Pwt 21,22-23 Kpł 24,17
4 Uderzenie ojca lub matki śmierć Wj 21,15
5 Porwanie i sprzedanie człowieka śmierć Wj 21,16
6 Złorzeczenie ojcu lub matce śmierć Wj 21,17; Kpł 20,9
7 Uderzenie kobiety brzemiennej ze skutkiem śmiertelnym śmierć Wj 21,23
8 Zabicie człowieka przez wołu, jeśli wiadomo było że wół
jest niebezpieczny
właściciel śmierć, wół – ukamienowanie Wj 21,29
9 Czary śmierć Wj 22,17
10 Obcowanie ze zwierzęciem śmierć Wj 22,18
11 Składanie ofiar innym bogom klątwa (oznaczała śmierć) Wj 22,19
12 Bałwochwalstwo ukamienowanie Pwt 13,6.11; Pwt 17,2.5
13 Znieważenie szabatu śmierć Wj 31,14
14 Oddanie dziecka Molochowi ukamienowanie Kpł 20, 2
15 Cudzołożenie z żoną bliźniego śmierć dla obojga Kpł 20,10; Pwt 22,22
16 Kazirodztwo z żoną swojego ojca śmierć dla obojga Kpł 20,11
17 Kazirodztwo z synową śmierć dla obojga Kpł 20,12
18 Stosunek homoseksualny dwóch mężczyzn śmierć dla obojga Kpł 20,13
19 Wzięcie za żonę kobiety i jej matki śmierć mężczyzny i matki kobiety Kpł 20,14
20 Obcowanie ze zwierzęciem śmierć – również dla zwierzęcia Kpł 20,15-16
21 Obcowanie z rodzeństwem lub rodzeństwem przyrodnim śmierć obojga Kpł 20,17
22 Uporczywe nieposłuszeństwo lub krnąbrność w stosunku do
rodziców
ukamienowanie Pwt 21,18-21
23 Nie zachowanie dziewictwa do ślubu ukamienowanie Pwt 22,20-21
24 Gwałt na mężatce* (w miejscu gdzie nie można
było usłyszeć jej krzyków)
ukamienowanie mężczyzny Pwt 22,25
25 Gwałt na mężatce* (jeśli nie krzyczała choć
można było by ją usłyszeć)
ukamienowanie obojga Pwt 22,23-24

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 38

Autor: Jacek Piechota