Zielony Smok - logo witryny

Observer = obserwator.

Interfejs Observer i klasa Observable zostały oznaczone klauzulą
deprecated.

Zadanie programistyczne

Utworzyć smoka szpiega zbierajacego informacje o lokalizacji obcego wojska i
przekazującego informacje o ich położeniu i liczbie do centrali przejmujacej
dane.

Rozwiązanie

Klasy

Klasa Centrala
package observer;
interface Centrala {
  void update(float x, float y, int liczbaSmokow);
}
Klasa Centrala Observacyjna
package observer;
public class CentralaObserwacyjna implements Centrala {
  @Override
  public void update(float x, float y, int liczbaSmokow) {
    System.out.println("Lokalizacja wrogów poz. " + x + ", " + y + ". Razem " + liczbaSmokow + " smoków");
  }
}
Klasa SmokSzpieg
package observer;
interface SmokSzpieg {
  void registerObserver(Centrala o);
  void removeObserver(Centrala o);
  void notifyObservers();
}
Klasa SmokSzpiegWojskowy
package observer;
import java.util.*;
public class SmokSzpiegWojskowy implements SmokSzpieg {
  private final ArrayList<Centrala> obserwatorzy;
  private float x;
  private float y;
  private int liczbaSmokow;
  public SmokSzpiegWojskowy() {
    obserwatorzy = new ArrayList<>();
  }
  @Override
  public void registerObserver(Centrala o) {
    obserwatorzy.add(o);
  }
  @Override
  public void removeObserver(Centrala o) {
    int i = obserwatorzy.indexOf(o);
    if (i >= 0) {
      obserwatorzy.remove(i);
    }
  }
  @Override
  public void notifyObservers() {
    for (Centrala observer : obserwatorzy) {
      observer.update(x, y, liczbaSmokow);
    }
  }
  private void valueHasChanged() {
    notifyObservers();
  }
  public void setValues(float x, float y, int liczbaSmokow) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    this.liczbaSmokow = liczbaSmokow;
    valueHasChanged();
  }
  public float getX() {
    return x;
  }
  public void setX(float x) {
    this.x = x;
    valueHasChanged();
  }
  public float getY() {
    return y;
  }
  public void setY(float y) {
    this.y = y;
    valueHasChanged();
  }
  public int getLiczbaSmokow() {
    return liczbaSmokow;
  }
  public void setLiczbaSmokow(int liczbaSmokow) {
    this.liczbaSmokow = liczbaSmokow;
    valueHasChanged();
  }
}
Klasa Main
package observer;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SmokSzpiegWojskowy szpieg = new SmokSzpiegWojskowy();
    CentralaObserwacyjna centrala = new CentralaObserwacyjna();
    szpieg.registerObserver(centrala);
    szpieg.setValues(30.0f, 70.0f, 175);
    szpieg.setLiczbaSmokow(300);
    szpieg.setX(35.5f);
  }
}

Wynik

Lokalizacja wrogów poz. 30.0, 70.0. Razem 175 smoków
Lokalizacja wrogów poz. 30.0, 70.0. Razem 300 smoków
Lokalizacja wrogów poz. 35.5, 70.0. Razem 300 smoków